PL EN


2016 | 19 | 2(71) | 114-121
Article title

Partycypacja w zarządzaniu rozwojem lokalnym na przykładzie instrumentu RLKS

Title variants
EN
Participation in the management of local development on the example of the Community-led Local Development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto rozważania na temat partycypacji w zarządzaniu rozwojem lokalnym na przykładzie instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność), który został zastosowany w perspektywie finansowej UE 2014-2020. W literaturze przedmiotu, w odniesieniu do problematyki partycypacji w zarządzaniu, traktuje się najczęściej o udziale pracowników w szeroko rozumianym zarządzaniu organizacją. Aspekt podjęty przez Autora jest swego rodzaju nowym spojrzeniem, jako że akcentuje możliwość wykorzystania różnorodnych instrumentów partycypacji w stymulowaniu społeczno-gospodarczego rozwoju danego obszaru. Celem artykułu jest usystematyzowanie dostępnej wiedzy na temat podjętej problematyki, a także wywołanie dalszej dyskusji w środowisku nauki i praktyki zarządzania.
EN
The author describes participation in the management of local development on the example of the CLD (Community-led Local Development), which was used in the EU-financial perspective 2014-2020. The literature treats mostly on the participation of employees in the management. The aspect undertaken by the author is a kind of a new look, as it emphasizes the ability to use a variety of instruments of the participation in stimulating socio-economic development of the region. This article aims to systematize the available knowledge on the issues undertaken by the author. It is also an attempt to call for further discussion in the science and practice of management.
Year
Volume
19
Issue
Pages
114-121
Physical description
Dates
published
2016-07
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu i Handlu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń, Poland, dawid.jan.szostek@gmail.com
References
 • Armstrong Michael. 2003. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Beck-Krala Ewa. 2008. Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą. Nowy sposób wynagradzania i motywowania. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Borkowska Stanisława. 1994. „Zarządzanie partnerskie”. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2.
 • Kopaliński Władysław. 1999. Podręczny słownik wyrazów obcych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM.
 • Mendel Tadeusz. 2001. Argumenty przemawiające za partycypacją pracowniczą [w:] Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju, Rudolf Stanisław (red.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Piwowarczyk Jarosław. 2006. Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Jakimowska Anna. 2009. „Partycypacja a zachowania projakościowe”. Problemy Jakości 2.
 • Smythe John. 2009. CEO- dyrektor do spraw zaangażowania. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Tonnessen Tor. 2005. „Continuous innovation through company wide employee participation”. The TQM Magazine 2.
 • Hätilä Vesa, Nordlund Jarmo, Yli-Hukkala Keijo. Total Quality Management by John S. Oakland, http://www.iem.unifei.edu.br/turrioni/PosGraduacao/PQM07/TQM_aula_2_e_3/TQMbyOakland.pdf [05.11.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33c41e67-3fcd-429b-a944-e5e44102b0c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.