PL EN


2013 | 4 | 3 | 111-125
Article title

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym z zastosowaniem Analitycznego Procesu Sieciowego

Content
Title variants
EN
Risk Management in Businesses Using The Analytic Network Process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w jednym z przedsiębiorstw Polski południowej w 2012 r. Podstawowym celem przeprowadzonych badań było oszacowanie poziomu ryzyka w realizacji poszczególnych wariantów decyzyjnych związanych ze zwiększeniem rozmiarów produkcji w wybranym przedsiębiorstwie przy zastosowaniu metody Analitycznego Procesu Sieciowego (ANP). Ponadto podjęcie decyzji optymalnej z punktu widzenia przyjętych założeń. Optymalizacja ta ma oznaczać wybór alternatywy posiadającej najniższy poziom ryzyka w realizacji wybranych czynników determinujących wzrost skali prowadzonej działalności. W pracy zaprezentowano użyteczność i skuteczność metody ANP w rozwiązywaniu wielokryterialnych problemów decyzyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w szczególności wymagających dokonania analizy ryzyka w obszarach strategicznych.
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
111-125
Physical description
Contributors
 • Dr inż., Anna Florek-Paszkowska, Katedra Zarządzania Jakością, Wydział Towaro-znawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, anna.greda@uek.krakow.pl
author
 • Dr inż., Piotr Cymanow, Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, p.cymanow@ur.krakow.pl
References
 • 1. Analiza systemowa — podstawy i metodologia (1985), Findeisen W. (red.), PWN, Warszawa.
 • 2. Cymanow P. (2010), Proces zarządzania ryzykiem w strategii organi-zacji, „Wieś i Doradztwo” nr 1–2 (61–62).
 • 3. Florek-Paszkowska A. (2013), Wielokryterialne problemy decyzyjne w proekologicznych działaniach produktowych przedsiębiorstw, w: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Adamczyk W. (red.), Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków.
 • 4. Gręda A. (2009), Zarządzanie jakością produktów żywnościowych, praca doktorska zrealizowana na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 5. Gręda A. (2010), Wybór efektywnego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży spożywczej z wykorzystaniem Analitycznego Procesu Sieciowego, „Problemy Jakości” nr 7.
 • 6. Jedynak P., Szydło S. (1997), Zarządzanie ryzykiem, Zakład Naro-dowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • 7. Lisiecka K. (2000), Zagrożenia w działalności gospodarczej przedsię-biorstw a zintegrowane systemy zarządzania. Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością. Materiały II konferencji naukowej z cyklu „Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • 8. Łucki Z. (2001). Matematyczne techniki zarządzania, AGH, Kraków.
 • 9. Saaty T.L. (2001), Decision Making with Dependence and Feedback. The Analytic Network Process, RWS Publications, Pittsburgh, PA.
 • 10. Saaty T.L. (2004), Fundamentals of The Analytic Network Process. Dependence and Feedback in Decision-Making with A Single Network. "Journal of Systems Science and Systems Engineering" Vol. 13, No. 2, Tsinghua University, Beijing.
 • 11. Saaty T. L., Ozdemir M. (2005), The Encyclicon, RWS Publications, Pittsburgh, PA.
 • 12. Saaty T. L., Cillo B. (2008). The Encyclicon. A Dictionary of Complex Decisions Using The Analytic Network Process Vol. 2, RWS Publica-tions, Pittsburgh, PA.
 • 13. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
 • 14. Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrażania systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce (2004), Ministerstwo Finansów RP, Bentley Dennison, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33c8bc43-4353-454f-ae52-13195a7e90a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.