PL EN


2018 | 17 | 251-263
Article title

DRAWINGS AS A SOURCE OF KNOWLEDGE ABOUT THE BASIC DEVELOPMENTAL NEEDS OF CHILDREN AT A YOUNGER SCHOOL AGE

Content
Title variants
PL
PRACE RYSUNKOWE JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY O PODSTAWOWYCH POTRZEBACH ROZWOJOWYCH DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
At the beginning of the chapter, the theory regarding developmental needs in relation to the situation of children at a younger school age was presented. In the further part of the work, a description of own research was presented – the presentation of the procedure along with a description of the research tools developed and used. The summary contains preliminary conclusions from own research.
PL
We wstępie do artykułu zaprezentowano teorię dotyczącą potrzeb rozwojowych w odniesieniu do sytuacji dziecka w młodszym wieku szkolnym. W dalszej części pracy zamieszczony został opis badań własnych – prezentacja procedury wraz z opisem opracowanych i wykorzystanych narzędzi badawczych. W podsumowaniu zamieszczone zostały wstępne wnioski z badań.
Year
Issue
17
Pages
251-263
Physical description
Contributors
References
 • Chermet-Carroy, S. (2004). Zrozum rysunki dziecka, czyli jak interpretować rysunki małych dzieci. Łódź.
 • Dolman, A.M. (2009). Słownik psychologii. Warszawa.
 • Dutkiewicz, W. (2001). Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki. Kielce.
 • Frydrychowicz, A. (1987). Rysunek rodziny. Projekcyjna metoda badania stosunków rodzinnych. Poznań.
 • Jankowska, H. (1991). Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój potrzeby osiągnięć u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Kielce.
 • Jundziłł, E. (1993). Rodzina a prawidłowe zaspokojenie potrzeby miłości. Problemy Rodziny, 6.
 • Jundziłł, E. (2000). Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Gdańsk.
 • Konieczna, E.J. (2014). Arteterapia w teorii i praktyce. Kraków.
 • Maslow, A. (2006). Motywacja i osobowość. Warszawa.
 • Napora, E. (2015). Czynniki wspomagające uspołecznienie dziecka w wieku szkolnym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 6.
 • Okoń, W. (1998). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa.
 • Popek, S. (1978). Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Warszawa.
 • Reber, A.S. (2000). Słownik psychologii. Warszawa.
 • Siek, S. (1984). Rozwój potrzeb psychicznych, mechanizmów obronnych i obrazu siebie. Warszawa.
 • Strzelecka, R. (2001). O zaspokajaniu psychicznych potrzeb uczniów. Życie szkoły, 5.
 • Szewczuk, W. (red.) (1998). Encyklopedia psychologii. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33cda6d2-b3da-4cc9-8630-6a9ea05c903d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.