PL EN


2015 | 50 | 16-23
Article title

Kultura fizyczna mniejszości polskiej w Prusach Wschodnich

Content
Title variants
EN
Physical culture of Polish minority in East Prussia
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Background. Due to Friedrich Ludwig Jahn’s gymnastic movement founded in 1811, physical culture in Germany, including East Prussia was widely promoted. Numerous sports fields popularized the values of physical activity among young people. Many other sports disciplines later emerged from the gymnastic movement. Material and methods. The research questions concerned the processes of development of physical culture in Warmia and Mazury in the time of East Prussia and the importance of the remaining sports facilities built by the German population for the development of the sports movement after World War II when the area had become Polish territory. Conclusions. Due to the research results, it is possible to conclude that the sporting traditions of Warmia and Mazury – with the support of few Warmians, Mazurians and a handful of German ancestry citizens – were continued mainly by Polish settlers and repatriates after the end of military actions. There were only the defunct sports facilities that survived the war.
Year
Volume
50
Pages
16-23
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
References
 • Dönhoff M.G. (1988) Kindheit in Ostpreußen, Siedler, Berlin.
 • Gąsiorowski A. (2008) Kultura fizyczna w tradycji polskiej Warmiaków i Mazurów, OSW, Olsztyn.
 • Gąsiorowski A. (2012) Peregrynacje polsko-wschodniopruskie, Szkice Humanistyczne, 4, 155–172.
 • Knoblauch A. (1939) I Reiterland Ostpreußen – 100 Jahre Renn- und Turniersport, Instenburg Trakehnen, Tilsit.
 • Lehndorff H.G. von (1980) Menschen, Pferde, weites Land, Holzner Verlag, München.
 • Majchrowicz M., Miszczuk E., Szczerbicki L. (1998) 50 lat Okręgowego Związku Lekkiej Atle­tyki Warmii i Mazur, ART, Olsztyn.
 • Ordyłowski M. (1996) Wilhelm Harnisch – pionier gimnastyki we Wrocławiu, [w:] Z dziejów kultury fizycznej. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Gajowi z okazji 65 rocznicy urodzin, ZWKF, Gorzów Wlkp.
 • Ordyłowski M. (2014) Rozwój kultury fizycznej na Ziemiach Odzyskanych w pierwszych latach po II wojnie światowej, [w:] Maliniak J., Sroka P., Strauchold G. (red.), Z dziejów sportu na Ziemiach i Północnych Polski po II wojnie światowej, Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Wrocław.
 • Siwicki M. (2011) Edukacyjna działalność młodzieżowych ośrodków żeglarskich na Warmii i Mazurach w latach 1945–1989. Studium historyczno-pedagogiczne, Praca doktorska, UWM, Olsztyn.
 • Sukertowa-Biedrawina E. (1972) Karty z dziejów Mazur, Pojezierze, Olsztyn.
 • Urniaż J. (1997) Sport w województwie olsztyńskim w latach 1945–1975, Praca doktorska, AWFiS, Gdańsk.
 • Urniaż J. (2004) Reformy kultury fizycznej na Warmii i Mazurach w latach 1945–56, [w:] Nowak L. (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, T. VI, ZWKF, Gorzów Wlkp.
 • Woltmann B. (1980) Polska kultura fizyczna na wschodnim pograniczu niemieckim, AWF, Poznań.
 • Wójcik Z. (2010) Sport jeździecki na Warmii i Mazurach w latach 1945–1975, Erzet, Olsztyn.
 • Wójcik Z. (2014) Turystyka, rekreacja i sport w Lidzbarku Warmińskim w czasach Polski Ludowej, OSW, Olsztyn.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33cee319-8448-42d3-b7bf-a3952ffc4fdb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.