PL EN


2013 | 16 | 20-38
Article title

Film dokumentalny w badaniach nad globalizacją

Authors
Content
Title variants
EN
A documentary in the study of globalization.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Based on the analysis of four documentary movies, I show cognitive capabilities of the documentaries in the context of the discussion and research on globalization. Each of the selected films illustrates different situations. Of course, the selected documentaries do not reveal all the most important cognitive capabilities. Nevertheless, the four films allow us to understand how different are the options and how much depends on the person who is both a film developer and researcher of globalization.
Keywords
Year
Volume
16
Pages
20-38
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
References
  • K. Ekholm-Friedman, J. Friedman, Antropologia globalna – wstęp, [w:] http://www.uni.wroc.pl/~turowski/friedman-global.htm (dostęp: 19.12.2006).
  • R. Wade, Zmiana ustroju finansowego? [w:] Przewodnik Krytyki Politycznej, tom VIII, „Kryzys”, Warszawa 2009, s. 250–275.
  • A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Zbigniew Pucek, Kraków 2005.
  • U. Hannerz, Cultural Complexity. Studies in the Social Organization of Meaning, New York 1992.
  • J. N. Pieterse, Globalization & Culture. Global Mélange, Lanham 2004.
  • A. Nobis, Film Belisario Franca ‘Zamorska przygoda Portugalczyków’ jako koncepcja zmian kulturowych, [w:] Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, red. A. Janiak, W. Krzemińska, A. Wojtasik-Tokarz, Wrocław 2007, s. 161–169.
  • P. Badyna, A. Nobis, Efekt motyla a koncepcja samoorganizacji w badaniach nad procesami kulturowymi: zmiany w XVIII-wiecznej polskiej literaturze parenetycznej, [w:] Efekt motyla. Humaniści wobec teorii chaosu, red. K. Bakuła, D. Heck, Wrocław 2006, s. 293–301. A. Nobis, Ein kurzer Überblick über Theorien der Selbstorganisation, „Zet. Journal of Empirical Text Research” 1994, nr 1, s. 81–93.
  • I. Wallerstein, Koniec świata, jaki znamy, przeł. M. Bilewicz, A.W. Jelonek, K. Tyszka, Warszawa 2004. I. Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, przeł. K. Gawlicz, M. Starnawski, Warszawa 2007. J. Abu-Lughod, Before European Hegemony. The World System A.D. 1250-1350, New York 1991. G. Arrighi, Adam Smith in Beijing. Lineages of twenty-first century, London 2008.
  • A. Nobis, Film dokumentalny i jego status poznawczy w antropologii społeczno-kulturowej, „Studia Filmoznawcze” 2005, nr 25, s. 53–65.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33d33df1-9ed2-479b-b500-419e4feb16cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.