PL EN


2014 | 1(31) |
Article title

Kluczowe problemy prawne dyrektywy w sprawie udzielania koncesji

Title variants
EN
Key legal issues of the Directive on the award of concession contracts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono zagadnienie najważniejszych problemów prawnych w dyrektywie w sprawie udzielania koncesji. Wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną oraz narzędzia zaczerpnięte z austriackiej szkoły ekonomii. Autor próbuje określić efektywność proponowanych rozwiązań prawnych. Efektem badań jest stwierdzenie, że planowane rozwiązania są nieefektywne, ponieważ prawo nie może zastąpić naturalnej skłonności właściciela do jak najlepszego zarządzania swoim majątkiem. Rozwiązań nie należy szukać w tworzeniu kolejnych aktów prawnych, lecz w zmianie stosunków własnościowych, to znaczy w upowszechnianiu własności prywatnej, przy jednoczesnym radykalnym ograniczaniu obszarów aktywności władz.
EN
Article deals with the most important legal issues in the directive on the award of concession contracts using the legal dogmatic method and tools taken from the Austrian school of economics. Author attempts to determine the effectiveness of the proposed legal solutions. The general finding is that the proposed solutions are inefficient, because the law cannot replace the natural tendency of the owner to optimally manage her assets. Solutions should not be sought in the creation of further legislation, but in the promotion of private property ownership and fundamental reduction of areas of activity of the authorities.
Year
Issue
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
References
 • DYREKTYWA 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004.
 • DYREKTYWA 2014/23/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji, Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014.
 • EUROSTAT (2012), Podręcznik deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, Implementacja ESA95, Edycja 2012, Tłumaczenie robocze Głównego Urzędu Statystycznego, http://www.ppp.gov.pl/Publikacje/Strony/GUS_tlumaczenie_poradnik_18052012.aspx (19.11.2013).
 • KIRZNER Israel Meir (1992), The Meaning of Market Process, New York.
 • ROTHBARD Murray (2005), Prakseologia – metodologia Szkoły Austriackiej, http://mises.pl/blog/2005/10/24/235/ (21.11.2013).
 • ROTHBARD Murray (2011), W obronie skrajnego aprioryzmu, http://mises.pl/blog/2011/09/30/rothbard-w-obronie-skrajnego-aprioryzmu/ (25.11.2013).
 • UNITED NATIONS (2011), A Guidebook on Public-Private Partnership in Infrastructure, Bangkok.
 • WIELKA AKCJA CBA. Zatrzymania 18 osób, w tym urzędników MSZ i GUS (2013), http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/981694,Wielka-akcja-CBA-Zatrzymania-18-osob-w-tym-urzednikow-MSZ-i-GUS (25.11.2013).
 • WIELOŃSKI Michał (2006), Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej, Warszawa.
 • WIELOŃSKI Michał (2013), Wykorzystanie myśli austriackiej szkoły ekonomii w tworzeniu prawa zamówień publicznych, „Przegląd Europejski”, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33d3b88e-d866-41c5-98c7-52a42631a3fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.