PL EN


2014 | 3(89) | 41-48
Article title

Zmiany demograficzne w Szczecinie jako czynnik kształtowania się popytu na nieruchomości mieszkaniowe

Content
Title variants
EN
Demographic Changes in Szczecin as a Factor Shaping Housing Demand
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this work, demographic patterns of the city of Szczecin are examined in the context of the housing demand. The aim is to describe the demographic profile of Szczecin and to analyze its main components that affect the housing market now and in the future. The analysis is conducted using mainly the National Census of Population and Housing 2011 data. Key topics include the population size and structure, marriages, divorces and migration. It is shown that besides the declining population size, some other significant patterns may be observed that impact the housing market and may change the qualitative aspects of the housing demand. Such factors include postponed and diversified union and family formation processes, an increasing number of less numerous families and singles, and a growing potential of the elderly population.
PL
Niniejsza praca poświęcona jest aspektom demograficznym, które warunkują potrzeby mieszkaniowe. Celem artykułu jest przeprowadzenie bilansu demograficznego Szczecina i wskazanie aspektów kluczowych dla kształtowania się popytu na rynku mieszkaniowym. Przeprowadzona analiza bazuje na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku. Wybrane zagadnienia obejmują stan i strukturę ludności Szczecina, tendencje w zawieraniu małżeństw, ruch naturalny i wędrówkowy ludności. Praca ukazuje, że na kształtowanie się rynku nieruchomości wpływa nie tylko stan ludności, ale i inne czynniki demograficzne, które warunkować mogą jakościowe aspekty potrzeb mieszkaniowych. Przykładem takich czynników są zmiany w zakresie struktury wiekowej populacji, wzrost liczby osób żyjących w pojedynkę, odraczanie zakładania rodzin oraz rosnący potencjał osób starszych.
Year
Issue
Pages
41-48
Physical description
Dates
published
2014-09-30
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
References
 • Forys, I. Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, Szczecin 2011.
 • Gazinska, M., Forys I., Gdakowicz A., Popyt i potrzeby mieszkaniowe na przykładzie Pyrzyc - ujecie statystyczne. /W:/ Metody ilosciowe w ekonomii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego Nr 450, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki Nr 17, red. nauk. J.Hozer, Uniwersytet Szczecinski, Szczecin 2006.
 • Kotowska, I., Józwiak J., Matysiak A., Baranowska A., Poland: Fertility decline as a response to profound societal and labour market changes? “Demographic Research” 2008, 19(22).
 • Łaszek, J. Rynek nieruchomosci mieszkaniowych i jego specyfika jako czynniki determinujace ryzyko kredytowania hipotecznego, „Materiały i Studia” Zeszyt 203. NBP. Warszawa 2006.
 • Maslow, A. Motywacja i osobowosc Instytut Wyd. PAX, Warszawa 1990.
 • Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkan 2011, GUS, Warszawa 2012.
 • Okólski, M. Demografia zmiany społecznej Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa 2004.
 • Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku, GUS, Warszawa 2013.
 • Slany, K. Alternatywne wzory zycia małzensko-rodzinnego w ponowoczesnym swiecie Wyd. Nomos, Kraków 2002.
 • Steinführer, A., A. Haase, Demographic Change as a Future Challenge for Cities in East Central Europe /W:/ Geogr. Ann. 2007, 89 B (2).
 • Szemraj–Baran, I. Analiza i diagnoza rozwoju demograficznego Szczecina /W:/ Metody ilosciowe w ekonomii. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania nr 2, red. nauk. Barbara Kryk, Uniwersytet Szczecinski, Szczecin 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33d7e631-bd26-4c95-8ca7-de671a7a5472
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.