PL EN


2013 | 2(81) | 36-45
Article title

Edukacja dorosłych w przeciwdziałaniu bezrobociu w Indiach

Content
Title variants
EN
Adult education for combating unemployment in India
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Presented article outlines the common issues encountered for adult education in India, especially to combat unemployment among young people between 15–35 years old. Another important theme of this article is gender differences in unemployment. Women are less likely to participate in the work force than men. To overcome these issues, educational institutions in India such as, National Literacy Mission and Indira Gandhi National Open University have promoted the distance education as well as open education.
PL
Próba spojrzenia na walkę z bezrobociem pokazuje, jak wiele Indie mają jeszcze do zrobienia na tym polu. Przede wszystkim walkę z bezrobociem w Indiach należy zacząć od wprowadzenia ujednoliconego systemu rejestracji narodzin, bez którego rząd Indii nie jest w stanie sporządzić raportów na temat ubóstwa i bezrobocia w kra-ju. Kolejnym krokiem jest utworzenie kursów podnoszących kwalifikacje pracowni-ków i stworzenie szkół zawodowych, a co za tym idzie podniesienie jakości nauczania na wszystkich szczeblach edukacji. Najważniejsza jest jednak walka z zatrudnianiem dzieci poniżej 15 roku życia. Należy zagwarantować im możliwość edukacji i zdoby-cia odpowiedniego zawodu po to, by w przyszłości nie zasilali rzeszy analfabetów podejmujących najcięższe prace za pół dolara dziennie. Jak wynika z powyższych rozważań, problem bezrobocia w Indiach potęguje ni-ska wydajność pracy, ogólne zacofanie społeczne, powolny proces modernizacji wsi i zachowawcza struktura społeczna, oparta z jednej strony na konserwatywnych wzor-cach religijnych, sankcjonujących pasywność jednostek i akceptację negatywnych zjawisk społecznych, z drugiej zaś na systemie kastowym, co ogranicza mobilność społeczną i aktywność gospodarczą.
Contributors
References
  • Dev S.M., Venkatanayarana M. (2011), Youth empoyment and unemployment in India, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbay.
  • Pietkiewicz-Pareek B. (2011), Esencjalizm i społeczny rekonstrukcjonizm w Indiach, Rocznik Andragogiczny.
  • Report on Employment and Unemployment Survey 2009–2010, Government of India, La-bour Bureau, Chandigarh 2010.
  • Sebastian K. Navaneethan Gender (2005), Education and Work, Determinants of Women`s Employment in Kerala, Centre for Development Studies, Trivandrum.
  • Skakuj-Puri M. (2011), Życie codzienne w Delhi, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, s. 195.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33de631f-62f5-4053-a1a0-7824823801df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.