PL EN


2016 | 52 | 3 | 27-50
Article title

Sekularyzacja religii w twórczości Rainera Marii Rilkego i Gianniego Vattima

Content
Title variants
EN
Secularization of religion in the writings of Rainer Maria Rilke and Gianni Vattimo
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main aim of this article is to analyze the phenomenon of secularization in the writings of Rainer Maria Rilke and Gianni Vattimo and to offer a profound reinterpretation of the ethics of charity, as built on the foundations of religion. In recent years there has been a breakdown of the secularization paradigm. It turned out that modernity and contemporary technological revolution do not necessarily lead to the inevitable death of religion. Many contemporary scientists tell us about the process of desecularization and the return of religion in a modified form. The deepest meaning of secularization does not concern the presence of religion in the public domain, but the reinterpretation of religious truths and symbols. In this regard the main problem is to establish a new form of religion, entirely immanent and humanistic. These very complex phenomena of secularization and desecularization require extensive interdisciplinary research.
PL
Głównym celem artykułu jest analiza fenomenu sekularyzacji w pismach Rainera Marii Rilkego i Gianniego Vattima oraz prezentacja etyki miłosierdzia, zbudowanej na fundamencie religii w wersji słabej, pozbawionej wymiaru nadnaturalnego. Wielu naukowców przyznaje, że w ostatnich latach nastąpiło załamanie paradygmatu sekularyzacji. Okazało się, że nowoczesność i współczesna rewolucja technologiczna nie muszą koniecznie prowadzić do nieuchronnej śmierci religii. Coraz częściej mówi się dzisiaj o desekularyzacji i powrocie religii w zmienionej formie. Najgłębsze znaczenie sekularyzacji dotyczy nie tyle słabnącej obecności religii w domenie publicznej, ile reinterpretacji prawd i symboli religijnych oraz narodzin nowej formy religii o charakterze immanentnym i czysto humanistycznym. Bardzo złożony fenomen sekularyzacji i desekularyzacji wymaga obecnie szeroko zakrojonych badań interdyscyplinarnych.
Year
Volume
52
Issue
3
Pages
27-50
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii, Wóycickiego 1/3, 01–938 Warszawa, Poland, a.kobylinski@uksw.edu.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33e2589e-bcea-462d-9d5e-0beaba954006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.