Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(20) | 22

Article title

Rachunek korelacji w naukach o bezpieczeństwie z wykorzystaniem programu Statistica

Content

Title variants

EN
Correlation calculation in security sciences using the Statistica application

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The aim of this paper is to present the possibility of using the Statistica application to analyse correlation in the science of security. On the basis of the secondary data contained in the report The Security of Traffic Movement and the Related Actions Taken in 2014, which was compiled by the National Roads and Traffic Safety Council, an attempt was made to determine which independent variables are correlated with the number of accidents observed in Polish voivodeships in 2014. A correlation calculation has also been conducted of qualitative variables. With the help of the Statistica application, it was possible to determine whether there existed a correlation that was statistically relevant between a collision type and the area where the road accident occurred. The analysis was illustrated with graphs and screenshots from the running Statistica application.

Contributors

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

References

 • 1. Aczel Amir, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • 2. Apanowicz Jerzy, Zarys metodologii prac dyplomowych z organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Bernardinum, Gdynia 1997.
 • 3. Balcerowicz Bolesław, Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej, ZUMS BN, WSO, AON, Warszawa 2004.
 • 4. Bielecka Anna, Statystyka w biznesie i ekonomii, teoria i praktyka Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.
 • 5. Bielecka Anna, Statystyka dla menedżerów, teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 • 6. Cieślarczyk Marian (red.), Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz elementy statystyki stosowane w pracach magisterskich i doktorskich, AON, Warszawa 2003.
 • 7. Cieślarczyk Marian, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, Siedlce 2009.
 • 8. de Bondy-Łempicka Zofia, Arct Stanisław, Podręczny Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1957.
 • 9. Drabik Lidia, Kubiak-Sokół Aleksandra, Sobol Elżbieta, Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • 10. Filipek Agnieszka (red.), Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa, tom IV, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2015.
 • 11. Gryz Jarosław, Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2010.
 • 12. Hołyst Brunon, Kryminologia, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007.
 • 13. Huzarski Michał, Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, AON, Warszawa 2009.
 • 14. Huzarski Michał, Wołejszo Jarosław (red.), Leksykon obronności, Polska i Europa, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2014.
 • 15. Kaczmarek Julian, Łepkowski Wojciech, Zdrodowski Bogdan (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, WSO, AON, Warsza-wa 2008.
 • 16. Malinowski Andrzej, Statystyka opisowa dla studentów administracji i prawa, Liber Sp. z o.o., Warszawa 2004.
 • 17. Maslow Abraham, Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • 18. Ostasiewicz Stanisława, Rusnak Zofia, Siedlecka Urszula, Statystyka, Elementy teorii i zadania, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • 19. Piłatowska Mariola, Repetytorium ze statystyki, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009.
 • 20. Równiak Michał, Statistica w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2010.
 • 21. Sobczyk Mieczysław, Statystyka, podstawy teoretyczne, przykłady zadania, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2000.
 • 22. Sobczyk Mieczysław, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • 23. Stanisz Andrzej, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, StatSoft tom 1, Kraków 2006.
 • 24. Starzyńska Wacława, Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • 25. Steczkowski Jan, Opis Statystyczny, pozyskiwanie, przetwarzanie i analizowanie informacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządza-nia, Rzeszów 2005.
 • 26. Wiśniewski Bernard (red. nauk.), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-33e418a3-bcd1-413d-acde-2cc4d67b52f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.