PL EN


2013 | 2 | 55-67
Article title

Zniekształcenia strukturalne osobowości badacza jako przyczyna błędów diagnostycznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
References
 • Allen P.M. (1992), The Therapy Triangle: A Tool for Diagnosis and Therapy, „Transactional Analysis Journal”, t. 22, nr 1, s. 48–53.
 • Balling R. (2005), Diagnosis of Organizational Cultures, „Transactional Analysis Journal”, vol. 35, nr 4, s. 313–320.
 • Brennan T., McClenaghan J.C. (1978), The Transactional Behavior Questionnaire, „Transactional Analysis Journal”, vol. 8, nr 1, s. 52–55.
 • Cichocka M., Suchańska A. (1989), , Analiza transakcyjna w teorii i praktyce psychologicznej, cz. 2, „Psychoterapia”, nr 3, s. 51–59.
 • Clarkson P. (1988), Script Cure? – A Diagnostic Pentagon of Types of Therapeutic Change, „Transactional Analysis Journal”, vol. 18, nr 3, s. 211–219.
 • Clarkson P. (1989), Metaperspectives on Diagnosis, „Transactional Analysis Journal”, vol. 19, nr 1, s. 45–50.
 • Diaz de la Vega E.S., Gayo G.N. (1981), Psycho-Transactional Diagnosis Treatment, „Transactional Analysis Journal”, vol. 11, nr 4, s. 330–332.
 • Dusay J.M. (1977), Egograms, Harper & Row, New York.
 • Festinger L. (1957), A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford University Press, Stanford.
 • Gayol G.N. (1997), Diagnosis and Treatment of Ego State Boundary Problems: Effects on Self-Esteem and Quality of Life, „Transactional Analysis Journal”, vol. 27, nr 4, s. 237–240.
 • Hoyt M.F. (1989), Psychodiagnosis of Personality Disorders, „Transactional Analysis Journal”, vol. 19, nr 2, s. 101–113.
 • http://cutaty.eu/ [22.02.2013].
 • http://niezalezna.pl/38445-tusk-w-sprawie-brzozy-rozni-ludzie-roznie-mierza [15.02.2013].
 • Hyams H. (1998), Dissociation: Definition, Diagnosis, Manifestations, and Therapy, with Special Reference to Cults/Sects, „Transactional Analysis Journal”, vol. 28, nr 3, s. 234–243.
 • Jagieła J. (2011), Egogram EFP, [w:] J. Jagieła (red.), Analiza transakcyjna w edukacji, Wyd. AJD, Częstochowa, s. 273–277.
 • Jagieła J. (2012a), Analiza transakcyjna jako metoda diagnozy pedagogicznej, [w:] B. Niemiecko, M.K. Szmigiel (red.), Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne, Materiały konferencyjne, Wrocław 2012, s. 122–143.
 • Jagieła J. (2012b), Słownik analizy transakcyjnej, Wyd. AJD, Częstochowa.
 • James M. (1986), Diagnosis and Treatment of Ego State Boundary Problems, „Transactional Analysis Journal”, vol. 16, nr 3, s. 188–196.
 • James M., Jongeward D. (1994), Narodzić się, by wygrać. Analiza transakcyjna na co dzień, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • Karakashian S.J. (1988), Differential Diagnosis of the Borderline Personality: The First Step in Treatment, „Transactional Analysis Journal”, vol. 18, nr 3, s. 178–184.
 • Karpman S.B. (1974), Overlapping Egograms, „Transactional Analysis Journal”, vol. 4, nr 4, s. 16–19.
 • Klein M. (1980), Thoughts and Feelings: A Functional Description of Health, Pathology, Diagnosis and Cure, „Transactional Analysis Journal”, vol. 10, nr 2, s. 96–100.
 • Kofta M., Szustrowa T. (red.) (1991), Złudzenia, które pozwalają żyć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Marsh C., Drennan B. (1976), Ego States and Egogram Therapy, „Transactional Analysis Journal”, vol. 6, nr 2, s. 135–137.
 • Masiak M., Kopacz G., Oles P., Welcz H. (1998), Assessing the Egograms of Neurotic Inpatients During Psychotherapy, „Transactional Analysis Journal”, vol. 28, nr 2, s. 168–170.
 • Noizet G., Caverni J.P. (1988), Psychologiczne aspekty oceniania osiągnięć szkolnych, PWN, Warszawa.
 • Pierzchała A., Sarnat-Ciastko A. (2011), Egogram strukturalny. Kwestionariusz samooceny stanów Ja, [w:] J. Jagieła (red.), Analiza transakcyjna w edukacji, Wyd. AJD, Częstochowa, s. 279–288.
 • Poindexter W.R. (1972), The Excluded Parent and Child in Game Theory, „Transactional Analysis Journal”, vol. 2, nr 3, s. 28–31.
 • Ripley A. (2008), Instynkt przetrwania. Jak przeżyć katastrofę, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Rogoll R. (1989), Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej, PWN, Warszawa 1989, s. 20.
 • Silverman D. (2009), Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stewart I., Joines V. (1987), TA Today. A New Introduction to Transactional Analysis, Lifespace Publishing, Nottingham and Chapel Hill 1987, s. 39–46.
 • Strelau J. (red.), (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, GWP, Gdańsk.
 • Suchańska A. (2007), Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Temple S. (1999), Functional Fluency for Educational Transactional Analysts, „Transactional Analysis Journal”, vol. 29, nr 3, s. 164–174.
 • Temple S. (2002),Functional Fluency, „Zeitschrift für Transaktionsanalyse”, nr 4, s. 251–269.
 • Temple S. (2004), Update on The Functional Fluency Model in Education, „Transactional Analysis Journal”, vol. 34, nr 3, s. 197–204.
 • Trusz S. (2007), Samospełniające się proroctwa nauczycieli, „Psychologia w Szkole”, nr 2, s. 85–96.
 • Turska D. (2007), Subiektywizm oceniania, czyli… nauczyciel też człowiek, „Psychologia w Szkole”, nr 2, s. 3–11.
 • Ware P. (1983), Personality Adaptations (Doors to Therapy), „Transactional Analysis Journal”, vol. 13, nr 1, s. 11–19.
 • Wouters A., Smale G., (1990), Diagnosis with Million’s Personality System: Implications for Transactional Analysis Therapy, „Transactional Analysis Journal”, vol. 20, nr 2, s. 118–127.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33e6ed01-2392-49d4-ae67-65e743dbe0bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.