PL EN


2013 | 3 | 2 | 51-63
Article title

Wiek malarzy a ceny obrazów na rynku aukcyjnym w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Age of Painters and Prices of Artworks on the auction market in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inwestycje alternatywne są przedmiotem rosnącego zainteresowania w okresie turbulencji na rynkach finansowych. Jednym z istotnych aspektów inwestycji jest cena kupowanego dobra. Czynniki kształtujące ceny obrazów na rynku sztuki obejmują m.in.: cechy dzieła (jego jakość, zawartość, technikę, rozmiar, autentyczność, rzadkość), twórcę (m.in. renomę i rynkową wartość jego obrazów), cechy rynku sztuki (m.in. jego wielkość i płynność) oraz otocznie makroekonomiczne (stan gospodarki, okresy wzrostu i spowolnienia gospodarczego, które oddziałują na rynek sztuki). Celem artykułu jest próba dokonania charakterystyki jednego z nich, tj. wieku artysty w chwili tworzenia obrazu i wpływu tego czynnika na cenę. Zidentyfikowanie relacji cena–wiek było możliwe dzięki wykorzystaniu zapisów aukcyjnych obrazów wielkich polskich malarzy urodzonych w II połowie XIX wieku. Próba badawcza objęła zapisy aukcyjne sprzedaży obrazów Józefa Chełmońskiego, Józefa Brandta, Teodora Axentowicza, Wojciecha Kossaka, Juliana Fałata, Leona Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego i Olgi Boznańskiej. Wykorzystanie narzędzi statystycznych pozwoliło ocenić wpływ wieku artysty w momencie malowania obrazu (datowania) na jego cenę. Ponadto wyznaczono hipotetyczny logarytm ceny obrazu w kolejnych okresach życia malarzy. Przebieg zależności cena–wiek pozwala stwierdzić statystyczną zależność polegającą na łagodnym spadku cen obrazów w miarę osiągania przez twórców coraz bardziej zaawansowanego wieku w momencie tworzenia obrazu.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
51-63
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, aleksoc@wp.pl
References
 • 1. Accominotti F. (2009), Creativity from Interaction: Artistic Movements and the Creativity Careers of Modern Painters, http://papers.ssrn.com/ sol3/ papers.cfm?abstract_id=1396415, dostęp dnia 04.7.2013.
 • 2. Dobrowolski T. (1989), Malarstwo polskie, ZN Ossolineum, Wrocław.
 • 3. Dobrowolski T. (1957), Nowoczesne malarstwo polskie, ZN Ossolineum, Wrocław.
 • 4. Edwards S. (2004), The Economics of Latin American Art.: Creativity Patterns and Rate of Return, “NBER Working Paper Series” No. 10302.
 • 5. Galenson D.W., Weinberg B.A. (2000), Age and the Quality of Work: The Case of Modern American Painters, “Journal of Political Economy”, Vol. 108, No. 4.
 • 6. Galenson D.W. (1999), The Lives of the Painters of Modern Life: the Careers of Artists in France from Impressionism to Cubism, “National Bureau of Economic Research Working Paper”, No. 6888.
 • 7. Galenson D.W. (2004), A Portrait of the Artist as a Very Young or Very Old Innovator: Creativity at the Extremes of the Life Cycle, “National Bureau of Economic Research Working Paper”, No. 10515.
 • 8. Galenson D.W. (2006 a), And Now for Something Completely Different: The Versatility of Conceptual Innovators, “National Bureau of Economic Research Working Paper”, No. 6888.
 • 9. Galenson D.W. (2006 b), Two Paths to Abstract Art: Kandinsky and Malevich, “National Bureau of Economic Research Working Paper”, No. w12403.
 • 10. Galenson D.W. (2006 c), You Cannot Be Serious: The Conceptual Innovator as Trickster, “National Bureau of Economic Research Working Paper”, No. w12599.
 • 11. Galenson D.W. (2008), The Back Story of Twentieth-Century Art, “National Bureau of Economic Research Working Paper”, No. w14066.
 • 12. Hodgson D.J. (2011), Age-Price Profiles for Canadian Painters at Auction, “CIRANO Scientific Publications”, No. 2011s-15.
 • 13. Kokoska B. (2002), Polska. Dzieje sztuki, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków.
 • 14. Lanyon G.R., Smith L. (1999), A portrait of an Artist as a Young, Middle-Aged and Elderly Man, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.18221, dostęp dnia 04.07.2013.
 • 15. Lucińska A. (2011), Malarstwo na polskim rynku aukcyjnym, w: Rynki finansowe. Nowe wyzwania i możliwości, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Kalinowski M. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 • 16. Lucińska A. (2012), Rozwój artystyczny malarzy a ceny obrazów na polskim rynku sztuki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690 Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 51”, Zarzecki D. (red.), wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 17. Mamarbachi R., Day M., Favato G. (2008), Art as an alternative investment asset, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=1112630, dostęp dnia 03.07.2013.
 • 18. Russel J. (1974), The Meanings of Modern Art, Museum of Modern Art, New York.
 • 19. Towse R. (2011), Ekonomia kultury Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • 20. Wielka encyklopedia malarstwa polskiego (2011), Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33e9a4d2-e9a0-4776-9755-16281e80ddab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.