Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | s1 | 120-126

Article title

Projekty gimnazjalne jako odpowiedź na aktualne potrzeby ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Junior high school projects as a response to the current needs for environmental protection and sustainable development

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Aktualne problemy ochrony środowiska koncentrują się wokół konieczności oszczędzania zasobów naturalnych i energii, ochrony różnorodności biologicznej, gospodarki odpadami oraz zmian klimatu i adaptacji do zmian. Artykuł prezentuje wyniki badania podstawy programowej do gimnazjum pod kątem zawartości treści kształcenia dotyczących wyżej wymienionych problemów. Zawiera także krytyczną analizę projektów gimnazjalnych z ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju rekomendowanych do realizacji przez Ministerstwo Środowiska. Ukazuje projekt gimnazjalny jako aktywny sposób realizacji potrzeb ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju poprzez interdyscyplinarną edukację szkolną.
The current problems of environmental protection are associated with the necessity of conservation of natural resources and energy, biodiversity protection, waste management, and climate change and adaptation to the changes. The paper presents the results of evaluation of the core curriculum of junior high school in terms of the teaching content related to the aforementioned problems. It also presents a critical analysis of junior high school projects for environmental protection and sustainable development recommended by the Ministry of the Environment. It shows that the project is an active method for implementation of environmental protection and sustainable development through interdisciplinary school education.

Year

Issue

s1

Pages

120-126

Physical description

Dates

published
2014-09-02

Contributors

  • Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-33f11d68-a312-4fb6-97b2-3917b85e5606
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.