PL EN


2016 | 10 | 2 | 197-207
Article title

Problem tak zwanego obrazu Boga w świetle tezy Paula Tillicha o objawieniu finalnym

Authors
Content
Title variants
EN
The problem of so-called “view of God” in the light of Paul Tillich’s conception of final revelation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W praktyce duszpasterskiej i ewangelizacyjnej Kościoła często pojawia się kwestia tak zwanego obrazu Boga. Chodzi o przekonania i wyobrażenia o Bogu, jakie nosi w swoim sercu człowiek wierzący. Kwestia obrazu Boga jest na tyle kluczowa, że warto przyjrzeć się jej z perspektywy teologicznej. Dla teologii chrześcijańskiej nie ma innego kryterium oceny wszelkich wyobrażeń na temat Boga, jak tylko samo Boże objawienie. Ostatecznym kluczem odczytywania prawdziwości obrazów Boga jest objawienie w Chrystusie, nazywane przez Paula Tillicha objawieniem fi nalnym. Według Tillicha objawienie to ma moc osądzania i oczyszczania wszelkich doświadczeń religijnych. O ile każdy człowiek ma swoją własną, niepowtarzalną relację z Bogiem, o tyle nie może być innego obrazu Boga niż ten objawiony w Synu – obraz miłości umierającej dla ludzi.
EN
The problem of the so-called “view of God” is more and more popular in pastoral practice, as well as in evangelization. The term “view of God” refers to images and conceptions, which occurs in the heart of every believer. This topic is so vital that it is defi nitely worth theological refl ection. For the Christian theology, there is only one criterion of all views of God, which is Revelation of God. Revelation in Christ, called by Tillich the fi nal revelation, is an ultimate key to judge all conceptions about God. According to Tillich, this revelation can also judge and purge all religious experiences
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
197-207
Physical description
Contributors
References
 • Berger K., Po co Jezus umarł na krzyżu?, Poznań 2004.
 • Blachnicki F., Życie moje oddaję, Krościenko 2000.
 • Denzinger H., Schönmetzer A., Enchiridion symbolorum: defi nitionum et declarationum de rebus fi dei et morum, Freiburg 1976.
 • Gesché A., Chrystus, Poznań 2005.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Ledwoń I., „...i nie ma w żadnym innym zbawienia”. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej, Lublin 2006.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia odkupienia, w: Od wiary do teologii.
 • Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej (1969–1996), Kraków 2000.
 • Pek K., Deus semper maior, Lublin 2009.
 • Tillich P., A Reinterpretation of the Doctrine of the Incarnation, „Church Quarterly Review” 147 (1949), 2, s. 133–148.
 • Tillich P., Prawda jest w głębi, Wrocław–Oleśnica 1996.
 • Tillich P., Teologia systematyczna, t. 1, Kęty 2005.
 • Tillich P., Teologia systematyczna, t. 2, Kęty 2004.
 • Tillich P., Teologia systematyczna, t. 3, Kęty 2005.
 • Tillich P., The Courage to be, London 1952.
 • Voltaire, Le Sottisier, Paris 1883.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33f23e08-ad7a-4cc6-acb9-0435d1f81a9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.