PL EN


2019 | 73 | 1-2 (324-325) | 153-160
Article title

Konstruowanie przestrzeni miasta w „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza

Title variants
EN
The Construction of Urban Space in „Sklepy cynamonowe” by Bruno Schulz
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest charakterystyka sposobu konstruowania przestrzeni miasta w Sklepach cynamonowych. Zastosowana metoda analizy odwołuje się do ogólnych założeń badania unikatowych treści kulturowych proponowanych przez Geertza. Jako wyjściowe dla analizy pojęcia uwrażliwiające przyjęte zostały formułowane w geografii humanistycznej (Yi Fu Tuan) i antropologii (Auge) koncepcje przestrzeni jako przestrzenności, miejsca i nie-miejsca. Analiza wskazuje, że Schulzowskie kreowanie przestrzeni miasta polega na tworzeniu anty-archetypu miejsca, który wynika z traktowania przez autora cech typowych przestrzeni jako jej modalności. Schulz wskazuje też na wielowarstwowość przestrzeni, która budowana jest przez reguły wizualności oraz zmienności perspektyw oraz jej wielowymiarowość, które wynika z modalnego opisywania właściwości miasta.
EN
The article intends to characterise the manner in which urban space is constructed in The Cinnamon Shops. The applied method of analysis refers to general premises of studying the unique cultural contents proposed by Clifford Geertz. The concepts accepted as points of departure for analysis include those of space formulated in humanistic geography (Yi Fu Tuan) and anthropology (Marc Augé), perceived as spatiality, place, and non-place. Analysis indicates that the Schulzian construction of town space consists of the creation of an anti-archetype of the place, which originates from the fact that the author treated features typical for space as its modality. Schulz also indicated the multi-strata nature of space built by the rules of the visual nature and changeability of perspective as well as its multi-dimensional character – the result of a modal description of the town’s features.
Keywords
Year
Volume
73
Pages
153-160
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-33f6742b-c680-4d6e-af05-f5e665f1e0b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.