PL EN


2013 | 2(9) | 47-60
Article title

Milczenie: pomoc czy przeszkoda dla społeczeństwa medialnego?

Content
Title variants
EN
Silence: aid or obstacle to media society?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy aktualności chrześcijańskiego doświadczenia znaczenia ciszy i milczenia. Duchowość chrześcijańska przedstawia się tutaj jako cechująca się zrównoważonym i realistycznym podejściem do człowieka jako bytu potrzebującego zarówno ciszy i milczenia, jak też wymiany informacji. Następnie, opierając się w dużej mierze na nauczaniu papieża Benedykta XVI, zwrócono uwagę na potencjał oraz na potrzeby współczesnego społeczeństwa medialnego. W takim kontekście zostało z kolei zaprezentowane znaczenie milczenia i ciszy w przypadku mediów jako pozytywnie ważnego, nawet koniecznego elementu owocnego tworzenia ich oferty oraz korzystania z niej.
EN
The article concerns the Christian experience of the meaning of quiet and silence. Christian spirituality is presented here as characterized by a balanced and realistic approach to man as a being in need of both quiet and silence, as well as the exchange of information. Then, based largely on the teaching of Pope Benedict XVI, the article focuses on the potential and needs of contemporary media society. Lastly, within such a context, the importance of silence and quiet in the case of the media - is presented as a positively important, even essential element of the fruitful creation of the media’s offerings, and subsequently, how it is used.
Year
Issue
Pages
47-60
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34098232-8464-4f13-abcb-820e942f3a57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.