PL EN


2013 | 1 | 433-454
Article title

Analiza wiarygodności i spójności Ksiąg Wieczystych z Ewidencją Gruntów i Budynków na terenie wybranej gminy

Content
Title variants
EN
Analysis of credibility and integrity of Land Registry and Grounds and Buildings Register in a selected commune
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy skupiono się przede wszystkim na analizie porównawczej, pod względem aktualności, wiarygodności oraz spójności danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych. Analizowano sto wybranych losowo działek gruntowych, położonych na terenie czterech obrębów gminy Rytwiany, w województwie świętokrzyskim (po 25 działek w obrębie). Przedstawione wyniki są dowodem braku pełnej spójności między badanymi danymi, co zmniejsza wiarygodność obu zasobów informacji.
EN
The paper focuses mainly on a comparative analysis of timeliness, credibility and integrity of enters in the Cadastre and Land Registry. There were examined one hundred randomly picked parcels of land in four cadastral unit of the Rytwiany Commune in Swietokrzyskie Voivodeship (25 parcels for a cadastral unit). The results show lack of integrity in the analysed data, which lessens the credibility of both the registers.
Contributors
author
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
author
  • studentka kierunku geodezja i kartografia WSBiP w Ostrowcu Św.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-340dabf0-f147-43f8-9480-aecedf7bc9c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.