PL EN


2015 | 15 | 99-105
Article title

Dans quelle mesure la flexion roumaine et albanaise sont-elles convergentes ?

Content
Title variants
EN
To what extent are the Romanian and the Albanian inflection convergents?
PL
W jakim stopniu zbieżne są fleksja rumuńska i fleksja albańska?
Languages of publication
FR
Abstracts
EN
This paper presents the results of a short contrastive analysis of functional inflection in the contemporary Romanian and Albanian. Its aim is to determine convergences between these two languages on a highly general level. Nine morphological categories (number, person, gender, case, determination, voice, aspect, mode and tense) with all their main values are described here in each variable lexical class of both the Romanian and the Albanian language. Such a treatment of two corresponding lingusitic subsystems clearly demonstrates that differences overcome similarities, and supposed balkanisms are dubious on this level.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wstępnej analizy kontrastywnej, obejmującej fleksję funkcjonalną współczesnych języków rumuńskiego i albańskiego. Podstawowym celem jest tu określenie, na bardzo ogólnym poziomie, zbieżności między tymi językami. Pod uwagę wzięto dziewięć kategorii morfologicznych (liczba, osoba, rodzaj, przypadek, określoność, strona, aspekt, tryb i czas) wraz z ich prymarnymi wartościami w każdej odmiennej klasie leksykalnej, tak rumuńskiej, jak i albańskiej. Takie potraktowanie odpowiadających sobie dwu językowych podsystemów wykazuje wprost, że różnice przeważają tu nad podobieństwami, a przypuszczalne bałkanizmy są na tym poziomie raczej wątpliwe.
Year
Volume
15
Pages
99-105
Physical description
Dates
published
2015-09-25
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza [Adam Mickiewicz University], Poznań, Poland
References
  • Bybee, J. L. (1985). Morphology. Amsterdam/Philadelphia. John Benjamins Publishing Company.
  • Çeliku, M., Karapinjalli, M., & Stringa, R. (2004). Gramatika praktike e gjuhës shqipe. Tiranë. Botimet Toena.
  • Civjan T. V. (1979). Sintaksičeskaja struktura balkanskogo jazykovogo sojuza. Moskva: Izdat. „Nauka”.
  • Domi, M. (Ed.). (2002). Gramatika e gjuhës shqipe. Tiranë. Botimi i Akademisë së Shkencave.
  • Guţu Romalo, V. (Ed.). (2008). Gramatica limbii române. Bucureşti. Editura Academiei Române.
  • Pană Dindelegan, G. (Ed.). (2010). Gramatica de bază a limbii române. Bucureşti. Univers Enciclopedic Gold.
  • Rosetti A. (1985). La linguistique balkanique. Bucureşti. Editura Univers.
  • Spencer, A., & Zwicky, A. M. (Eds.). (1998). The Handbook of morphology. Oxford/Malden. Blackwell Publishers Ltd.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34111917-7727-4f16-841e-f4b2db488cb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.