PL EN


2016 | 10 | 1 | 95-106
Article title

Humanistyczny i społeczny wymiar encykliki Dives in misericordia św. Jana Pawła II

Content
Title variants
EN
Humanistic and social aspects of the encyclical letter „Dives in misericordia” by saint John Paul II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Refl eksja niniejsza wskazuje na zbawcze znaczenie miłosierdzia w życiu człowieka i na związek miłosierdzia ze sprawiedliwością społeczną. Papież w nowy sposób przedstawił teologiczny i antropologiczny wymiar prawdy o miłosierdziu Bożym oraz jej egzystencjalne i społeczne konsekwencje. Bóg objawiony przez Chrystusa jest miłosiernym Ojcem, skorym do przebaczenia grzechów i dzielenia cierpienia z człowiekiem. Miłosierdzie Boże wyzwala miłosierdzie ludzkie, będąc wewnętrzną siłą do praktykowania miłości na co dzień, które winno wyrażać się moralną dojrzałością i postawą apostolstwa. Miłosierdzie zabezpiecza godność ludzką i podstawową równość wszystkich podmiotów życia społecznego. Koryguje sprawiedliwość, służąc rozwojowi społecznemu.
EN
The article, “Prophetical nature of the encyclical ʻDives in Misericordia’ by Saint John Paul II”, shows two aspects of mercy: its salvifi c signifi cance in the human life and its contribution to promote justice in the world. Thanks to the new approach, the Pope presented the theological truth of mercy with its anthropological, existential and social consequences. God, revealed by Christ, is the merciful Father, willing to forgive people and suffer with them, to give them hope and support. This truth involves Christians practicing mercy daily and it has its signifi cance in the moral life, in the life of faith and for the evangelization of today’s world. Mercy in social life puts attention to the central placebof human dignity and equality of all subjects and in this way corrects and develops justice.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
95-106
Physical description
Contributors
  • kapłan archidiecezji krakowskiej, dr teologii dogmatycznej. Studia specjalistyczne odbył na Uniwersytecie Navarra w Pampelunie w Hiszpanii. Związany jest z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
References
  • św. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005
  • E. K. Czaczkowska, Papież, który uwierzył. Jak Karol Wojtyła przekonał Kościół do kultu Bożego Miłosierdzia, Kraków 2016
  • A. Ugenti, Dalla „Redemptor hominis” alla „Dives in misericordia”, w: Il papa e la misericordia di Dio, red. tenże, Roma 1981, s. 15; S. Nagy, Słowo wstępne, w: Jan Paweł II „Dives in misericordia”. Tekst i komentarze, red. tenże, Lublin 1983
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34113a7d-bb8d-4b44-b813-280e77024fc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.