PL EN


2013 | 1 | 2 | 269-276
Article title

Sens istnienia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) po 2020 roku w kontekście pomocy regionalnej Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Special Economic Zones’ activity in the context ofnational aid and regional policy in European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza obecnej działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce oraz ocena sensowności ich istnienia po 2020 roku. Główną zaletą stworzonych 18 lat temu SSE jest mechanizm zwolnienia podatkowego dochodów z działalności w strefie, co jest jednym z najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego, zarówno w skali regionów, jak i kraju. Analiza zależności regulacji dotyczących SSE i prawa unijnego pokazuje, że działalność SSE wpisuje się w kontekst pomocy regionalnej UE. Przesłanki te jednoznacznie przemawiają ze sensownością przedłużenia działalności SSE poza 2020 rok.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
269-276
Physical description
Contributors
  • Mgr, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ajpiwowarczyk@wp.pl
References
  • Specjalne Strefy Ekonomiczne –Edycja 2012 (2012), KPMG
  • Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania(2011), Ernst&Young
  • Specjalne Strefy Ekonomiczne –10 lat w Polsce(2008), PWC
  • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. 2007 nr 42 poz. 274 z późn. zmianami
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia naprowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1548 z późniejszymi zmianami
  • Uzasadnienie wdrożenia Programu Wspierania Inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 (2011), Ministerstwo Gospodarki
  • Tałasiewicz A. (2010), Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Wolters Kluwer, Warszawa
  • Mazur K. (2004), Specjalne Strefy Ekonomiczne jako nowe obszary przemysłowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34145d5a-a044-4c29-8ca5-0cfaf5578a6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.