PL EN


2015 | 3(93) | 49-54
Article title

Dylematy zarzadzania wartością w przedsiębiorstwie deweloperskim

Content
Title variants
EN
Dilemmas in Value Based Management in Real Estate Development Companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza wybranych uwarunkowań zarządzania wartością w przedsiębiorstwie deweloperskim. Analizie zostanie poddany wpływ stosowanych zasad ewidencji przychodów i kosztów na pomiar wartości. Analiza jest prowadzona pod kątem zapewnienia metod pomiaru, które będą zgodne z logiką kreowania wartości, co zapewni możliwość wykorzystania wyników pomiaru w systemach zarządzania. Autorzy opracowali przykłady korekt, które mogą być użytecznie przy pomiarze wartości z wykorzystaniem dochodu rezydualnego. Zaprezentowano symulację pomiaru wartości z zastosowaniem proponowanego podejścia dla przykładowej spółki celowej realizującej projekt mieszkaniowy.
EN
The aim of this article is to analyse some aspects of Value Based Management in real estate development companies. The subject of this analysis will be the impact of the applied rules for income and expenses on the measurement of values. This analysis was carried out in order to make sure that these measurement methods would be consistent with the creation of values. This will ensure that measurement results can be used in management systems. The authors developed correction templates that can help to measure values using the residual income. This article discusses the simulation of measurement values and the proposed approach of the SPV (Special Purpose Vehicle/Entity) which carry out real-estate development projects.
Year
Issue
Pages
49-54
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Systemów Zarządzania
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
References
  • Caputo A., Systemic Stakeholders’ Management for Real Estate Development Projects, “Global Business and Management Research: An International Journal”, Vol. 5, No. 1, 2013.
  • Dylag R., Kucharczyk M., Recognising revenue from the construction of real estate in financial statements of developers in Poland, Accounting and Management Information Systems Vol. 10, 2011.
  • Jaki A., Zarządzanie wartością – od strategii do pragmatyki biznesu, „Świat Nieruchomości”, nr 59-60, 2007.
  • Jaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
  • Kaczmarek J., Kreowanie wartości dla akcjonariuszy w spółkach giełdowych sektora nieruchomości, „Świat Nieruchomości”, nr 8, 2014.
  • Kowalski M., Nesterak J., Wodyński S., Żelaszczyk A., Performance Management w zarządzaniu rentownością kursów przewozowych w kontekście krajowych zmian prawnych regulujących publiczny transport zbiorowy, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, nr 6 (162), 2013.
  • Kowalski M. J., Value Based Controlling [w:] Information systems architecture and technology : models of decision making in the process of management in a risky environment, (red.) Z. Wilimowska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013.
  • Worthington A. C., West T. A., Economic Value-Added: A Review of the Theoretical and Empirical Literature, “Asian Review of Accounting”, 9(1), 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3415a41c-b8c1-427b-be73-fe87208f356b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.