PL EN


2014 | 201 | 105-114
Article title

Kwalifikacja umów deweloperskich i gruntów w zasadach (polityce) rachunkowości wybranych przedsiębiorstw deweloperskich

Content
Title variants
EN
Qualification of Developers' Contracts and Grounds in the Accounting Policies Selected Enterprises Development
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Purpose - Diagnosis accounting policies selected real estate companies listed on the GPW and Newconnect. Design/Methodology/approach - Main research methods in the introductory part was the observation and analysis of the sources. The empirical part has inductive character. Findings - Different accounting policies affect the way of qualifications development contracts, revenues and presentation of grounds, which requires the necessary changes in national rules on disclosure adopted criteria. Attempt to change is the National Accounting Standard No. 8. Originality/Value - This article presents the the results of the development industry companies listed on the GPW and Newconnect.
Year
Volume
201
Pages
105-114
Physical description
Contributors
References
  • Chojnowski Ł., Hońko S., Stosowanie wartości szacunkowych w sprawozdaniach finansowych w warunkach kryzysu a możliwość ich weryfikacji, w: Problemy współczesnej rachunkowości, tom 2, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
  • Dyląg R., Polityka rachunkowości spółek notowanych na GPW w Warszawie w zakresie ujmowania przychodów z kontraktów deweloperskich, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2010, nr 55 (111).
  • Gierusz J., Nieruchomości inwestycyjne - analiza porównawcza polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, w: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2008, nr 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
  • Kalinowski J., Porównywalność sprawozdań finansowych firm deweloperskich na tle krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2011, nr 60 (116).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34192aa9-74c1-4397-99bc-1f8688e05650
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.