PL EN


Journal
2014 | 4 | 365–374
Article title

Analiza przydatności oceny poziomu poczucia koherencji w chorobach somatycznych i psychicznych

Content
Title variants
EN
Analysis of the usefulness of assessing the level of sense of coherence in somatic and mental diseases
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem pracy było przedstawienie salutogenetycznego modelu zdrowia (SOC) wg Arona Antonovsky’ego i jego wyznacznika – poczucia koherencji wraz z jego składowymi oraz zastosowanie kwestionariusza orientacji życiowej SOC- 29 w badaniach klinicznych i populacyjnych. Przedstawiono wyniki badań autorów oceniających poziom poczucia koherencji w różnych grupach pacjentów oraz u osób z wykształceniem medycznym. Na podstawie analizy wyników badań na temat znaczenia poczucia koherencji i stylów radzenia sobie ze stresem stwierdzono, że edukacja zdrowotna chorych w celu podwyższenia poziomu poczucia koherencji stanowi ważny element terapii. Natomiast badanie poziomu SOC u osób aktywnych zawodowo może pomóc w przewidywaniu zachowań antyzdrowotnych i tendencji do wypalenia zawodowego.
EN
The aim of the work was to present the Aaron Antonovsky’s salutogenic health model and its determinant – the sense of coherence – together with its components as well as the application of the life orientation questionnaire SOC-29 in clinical trial and field studies. The work presents the results and observations of the authors studying the level of the sense of coherence in various groups of patients and among people with medical education. On the basis of numerous researches on the meaning of the sense of coherence and ways of coping with stress a conclusion has been drawn that educating patients in order to raise the level of the sense of coherence is a significant element of the therapy. On the other hand, the study of the SOC level among working population can help predict unhealthy behaviours and tendency toward professional burnout.
Journal
Year
Issue
4
Pages
365–374
Physical description
Contributors
  • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu
  • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
  • Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
author
  • Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-341d475c-88ca-4b9d-986d-64a8e987e633
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.