PL EN


2017 | XIX/1 | 269-281
Article title

TEMATYKA KULINARNA W POLSKIEJ WSPÓŁCZESNEJ POPULARNEJ PROZIE KOBIECEJ

Content
Title variants
EN
CULINARY MOTIFS IN POPULAR POLISH CONTEMPORARY WOMEN’S FICTION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article concerns culinary motifs found in popular women’s fiction at the turn of the 20th and 21st centuries. Women’s fiction is either indifferent to culinary topics or interested in them as a theme, metaphor or recipe. Culinary topics as the main theme appear in novels written by Kalicińska, Enerlich, and Ficner-Ogonowska. I. Sowa employs a culinary code as a metaphor for contemporary urban life style which is marked by consumerism, excess of consumer goods and an intense rivalry. Kalicińska’s novel cycle is an example of downshifting narratives appreciated by some feminists as a way to promote ecology and a women’s community. Culinary novels authored by Enerlich and Ogonowska do not popularize the culinary culture, but rather commercialize it.
Year
Volume
Pages
269-281
Physical description
Dates
published
2017-06-01
Contributors
References
  • Brencz Andrzej. 2003. Chłopskie jadło. W: W kuchni i za stołem. Dystanse i przenikanie kultur. Red. Stegner T. Gdańsk: Arche.
  • Łeńska-Bąk Katarzyna. 2000. O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub specie kulinaria. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
  • Ługowska Jolanta. 1998. Blady rosołek i paluszki Aspazji. Kod kulinarny w powieściach Małgorzaty Musierowicz. W: Oczywisty urok biesiadowania. Red. Kowalski P. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.
  • Mrozik Agnieszka. 2012. Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich (rozdz.: Bridget Jones znad Wisły. (Re)konstrukcje kobiecości w polskiej literaturze popularnej po 1989 roku).
  • Pochrzęst-Motyczyńska Agnieszka. 2015. Młodzi, piękni i gotujący. „Gazeta Wyborcza”. Nr 10.
  • Pyszny Joanna. 2003. Brygida Janoska, czyli o „polskiej Bridget Jones”. W: Martuszewska A., Pyszny J. Romanse z wyższych sfer. Wrocław: Słowo/Obraz /Terytoria.
  • Servan-Schreiber Perla. 1998. Kobiecość. Od wolności do szczęścia. Warszawa: Książka i Wiedza.
  • Sobolewska Anna. 2009. Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z nowej Ery? Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
  • Śmietana Urszula. 2002 Między jedzeniem a istnieniem. Kulinaria w dyskursie feministycznym. W: Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku. Red. Gosk H. Izabelin: Świat Literacki.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3427467d-eb67-4ae5-9f81-b78ffccd79e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.