PL EN


2017 | 65 | 6: Językoznawstwo | 149-165
Article title

“Someone I’ve Been Watching for Awhile”. Selected linguistic and semantic problems in English and Spanish translations of Wisława Szymborska’s poem Ktoś, kogo obserwuję od pewnego czasu

Authors
Title variants
PL
“Ktoś, kogo obserwuję od pewnego czasu”. Wybrane problemy językowe i semantyczne w przekładach na język angielski i hiszpański wiersza Wisławy Szymborskiej Ktoś, kogo obserwuję od pewnego czasu
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zbadanie najważniejszych cech wiersza Wisławy Szymborskiej pt. Ktoś, kogo obserwuję od pewnego czasu, które powinny zostać zachowane w przekładzie, a następnie przeanalizowanie, jak cechy te zostały oddane w przekładach na język angielski i hiszpański. Poprzez zestawienie i porównanie dwóch przekładów nie tylko z oryginałem, ale również ze sobą nawzajem autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie strategie tłumaczeniowe zostały wykorzystane oraz czy podobne strategie mogą być wykorzystane w różnych językach. Ponadto artykuł stawia pytanie o to, w jakim stopniu użycie danej strategii jest uwarunkowane przez język docelowy, a w jakim zależy od decyzji tłumacza.
EN
This paper aims at identifying the most important aspects of Wisława Szymborska’s poem Ktoś, kogo obserwuję od pewnego czasu that should be preserved in the translation and then reflecting on how those aspects were rendered in the English and Spanish translations. By comparing and contrasting two translations not only with the original but also with each other the author attempts to answer the question what strategies are used and whether the similar translation strategies can be used in different languages. Furthermore, to what extent the use of a particular strategy is determined by the requirements of a target language or depends on the translator’s choice.
Contributors
References
  • Bąba S.: Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań 1989.
  • Brajerska-Mazur A.: „Nie do pojęcia”, czyli o tłumaczeniu rozbitych frazeologizmów w „Utopii” Szymborskiej, „Roczniki Humanistyczne” 60(2012) z. 1: Literatura w dialogu. Przekłady, konteksty, związki.
  • Ligęza W.: O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty, Kraków 2001.
  • Michałowski P.: Wisławy Szymborskiej poetyka zaprzeczeń, „Pamiętnik Literacki” 87(1996), z. 2.
  • Nyczek T.: Jarmark cudów 30 x Szymborska, Warszawa 2015.
  • Pociask J.: Tłumaczenie innowacji semantycznych stałych związków frazeologicznych, „Rocznik Przekładoznawczy” 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34290f4c-b882-4d22-b7fb-490bd9be49d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.