PL EN


2015 | 2 | 113-128
Article title

Zagrożenia procesu integracji europejskiej w ujęciu politycznym, społecznym i tożsamościowym

Content
Title variants
EN
The threats of the European integration process in political, social and identity terms
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to present the threats that are related to process of European integration. These are not external threats, however, but factors which appear inside the united Europe. The article intends to analyze these elements on two surfaces. The first one are the factors which have a negative impact on the success of European integration process i.e. disintegrating factors or conceptions of “multi-speed Europe”. The second surface are factors which threaten the EU member states such as the loss of a national identity for some bigger entity like a European nation or society.
Year
Volume
2
Pages
113-128
Physical description
Dates
published
2015-10-01
Contributors
References
 • Chmielewski, A. (2006), Dwie koncepcje jedności. Interwencje filozoficzno-polityczne. Byd- goszcz-Wrocław.
 • Gierycz, M. (2008), Chrześcijaństwo i Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej. Kraków-Warszawa.
 • Góra-Szopiński, D. (2008), Eurosceptycyzm z wnętrza Europy. W: Adamczyk, A. (red.), Unia Europejska na rozdrożu. Wybrane problemy. Poznań, 111-116.
 • Jakimowicz-Ostrowska, I. (2009), Poczucie własnej odrębności w świecie ponowoczesności. W: Mickiewicz, P./Wyligała, H. (red.), Dokąd zmierza Europa? Wrocław, 91-99.
 • Lendvai, F. L. (2006), Obywatelstwo a tożsamość narodowa. W: Markiewicz, B./Wonicki, R. (red.), Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej. Warszawa, 21-27.
 • Łastawski, K. (2004), Polskość w Europie. Polska tożsamość narodowa w jednoczącej się Europie. Warszawa.
 • Łopuszański, J. (2005 ), Nadzieja Europy. Radom.
 • Moczulski, L. (2003), Europa Ojczyzn 2004. Geopolityka, gospodarka, cywilizacja. Warszawa.
 • Piskorska, B. (2008), Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej. Toruń.
 • Popielewska, J. (2009), W jakim towarzystwie. Partnerstwo Wschodnie na tle innych inicjatyw UE na wschodzie. W: Analizy Natolińskie. 5(37).
 • Popiuk-Rysińska, I. (1998), Unia Europejska. Warszawa.
 • Schirmer, D. (2006), Kłopoty z tożsamością w Europie. Nowe ujęcie problemu braku demosu, zróżnicowania kulturowego i granic integracji. W: Markiewicz, B./Wonicki, R. (red.), Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej. Warszawa, 57-68.
 • Urbaniak, J. (2008), Dylematy polityczno-ustrojowe integracji europejskiej. W: Babiak, J. (red.), Wyzwania i zagrożenia dla Europy XXI wieku. Poznań, 179-188.
 • Wiktorska-Swięcka, A. (2010), Europa obywateli. W: Galster, J. (red.), Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony. Toruń, 673-739.
 • Comment le Front national a gere ses villes. W: <http://www.lefigaro.fr> [dostęp 25 III 2014].
 • Dlaczego warto brać udział w wyborach? W: <http://www.for.org.pl> [dostęp 09 III 2014].
 • Kokoszczyński, K. (2011), Unia bliżej obywateli. W: <http://www.geopolityka.org> [dostęp 12 III 2014].
 • Komunikat prasowy Komisji Europejskiej ws. europejskiej inicjatywy obywatelskiej Right2Wa- ter. W: <http://www.ec.europa.eu> [dostęp 20 III 2014].
 • Latest opinion polls for European Parliament elections. W: <http://www.europeanvoice.com> [dostęp 20 III 2014].
 • Najpierw Merkel, teraz Cameron krytykuje wielokulturowość. W: <http://www.cafebabel.com> [dostęp 3 VI 2011].
 • Niedźwiecki, S. (2014), Siła grup politycznych w nowym Europarlamencie. W: <http:// www.uniaeuropejska.org> [dostęp 28 VII 2014].
 • Rybińska. A. (2011), Oponenci Le Pen w rozsypce. W: <http://www.rp.pl> [dostęp 03.06.2011].
 • Tomasiewicz, J. (2011), «Brunatna fala»? W: <http://www.geopolityka.org> [dostęp 10 III 2014].
 • Tożsamość europejska i obywatelstwo Unii Europejskiej - opinie Polaków i mieszkańców 27 państw UE. W: <http://www.tnsglobal.pl> [dostęp 2 VI 2011].
 • Wieliński, B. T. (2011), We wschodnich Niemczech neonaziści nie znikają, a nawet rosną w siłę. W: <http://www.wyborcza.pl> [dostęp 3 VI 2011].
 • Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. W: < http://www.europarl.europa.eu> [dostęp 28 VII 2014].
 • Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. W: <http://www.pe2009.pkw.gov.pl> [dostęp 9 III 2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-1128
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-342badc8-163c-47af-86a1-03762de0fe3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.