PL EN


2010 | LXXXII (82) | 267-287
Article title

Problematyka składki w II filarze ubezpieczenia emerytalnego

Content
Title variants
EN
Premiums in retirement insurance of pillar II
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper deals with theoretical and economic issues related to retirement premiums of pillar II, being private retirement insurance system in Poland. The issues are of interest to economic, financial, legal, and social sciences. It follows from the analysis that a part of the retirement premiums are subject to additional significant costs due to various agents engaged in the insurance business. Retirement premiums are a substantial factor of financing economic growth as they are used to serve the public debt via purchasing public bonds and securites.
Year
Volume
Pages
267-287
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
 • Katedra Ubezpieczeń Uniwersytet Łódzki
References
 • Antonów K., Prawo do emerytury, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003.
 • Bińczycka-Majewska T., Zabezpieczenie ryzyka starości w nowym systemie prawnym, Studia Prawno-Ekonomiczne 2003, nr 67.
 • Dybał M., Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008.
 • Florek L., Kapitał emerytalny a działalność lokacyjna ofe, PiZS 2009, nr 1.
 • Jabłoński A., Umowa o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym – nazwa i treść, PiZS 2006, nr 2.
 • Jackowiak U., Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie 70 lat swego istnienia, [w:] Problemy ubezpieczeń społecznych. W 70-lecie istnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pod red. U. Jackowiak, A. Malaki, PSUS, Warszawa 2004.
 • Jaśkiewiczowa J., Jaśkiewicz Z., Polski system finansów publicznych, Warszawa 1969.
 • Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, wyd. 3., Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006.
 • Kalina-Prasznic U., Otwarte fundusze emerytalne – wczoraj i dziś, [w:] Dziesięć lat reformy emerytalnej w Polsce, PSUS, Kudowa Zdrój 2009.
 • Karkowska D., Nerka A., Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Klimkiewicz A., Kilka uwag na temat charakteru składki w ubezpieczeniu społecznym, [w:] W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, (red.) Stanisław Wieteska, Mirosław Wypych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Mackiewicz-Golnik L., Powszechne ubezpieczenie emerytalne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1983.
 • strowska K., Fundusze zwrócą pieniądze do ZUS, Rzeczpospolita z 24.07.2009, s. 8.
 • Piotrowski J., Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1966.
 • Szubert W., Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemy, PWN, Warszawa 1987.
 • Szubert W., Współczesne problemy ubezpieczeń społecznych, [w:] Problemy rozwoju ubezpieczeń społecznych w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 8, Łódź 1982.
 • Wantoch-Rekowski J., Składki na ubezpieczenie emerytalne, konstrukcja i charakter prawny, Toruń 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-342d5555-66a4-45bc-aa0d-348cd8efe010
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.