PL EN


2016 | 2/2016 (21), cz.1 | 132-142
Article title

The Mentor’s Role Within the Company

Content
Title variants
PL
Rola mentora w przedsiębiorstwie
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Mentoring is an approach to business management which facilitates the utilization of human resources in the enterprise efficiently. Mentoring can be found in all shapes and sizes – ranging from formalized structures to loosely formed relationships – resulting in the retention of the most valuable employees within the firm, and providing the transfer of knowledge, skills and experience among employees. The mentoring process achieved results mainly by appointing competent, well-selected mentors. The aim of this paper is to present the role of the mentor in the enterprise. The results of a good mentor competence study are discussed and an analysis of mentor competencies – with particular emphasis on the age, gender and professional experience (measured by years of employment) – are presented. The author attempts to ascertain which competencies make the mentor fulfill his or her role in the company well. The article consists of an introduction, a brief literature review, a presentation of research results and conclusions. The conclusions of the presented analysis provide a basis for further research and the development of practical recommendations for HR managers.
PL
Mentoring jest podejściem do zarządzania przedsiębiorstwem, ułatwiającym sprawne wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Mentoring w firmach można odnaleźć w zróżnicowanych formach – od sformalizowanych struktur do oddolnie tworzonych relacji, w wyniku zatrzymywania najbardziej wartościowych pracowników w firmie oraz dzięki zapewnieniu transferu wiedzy, umiejętności i doświadczeń między pracownikami organizacji. Proces mentoringu jest efektywny między innymi dzięki doborze odpowiednich, kompetentnych mentorów. Celem niniejszego artykułu jest omówienie roli mentora w przedsiębiorstwie. Zaprezentowane zostały wyniki badania kompetencji mentora ze szczególnym uwzględnieniem wieku, płci oraz doświadczenia zawodowego. Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, które kompetencje sprawiają, że mentor staje się doskonałym, skutecznym mentorem. Wnioski z przedstawionej analizy stanowią podstawę do dalszych badań autorki, a także do rozwoju praktycznych zaleceń dla kadry zarządzającej HR w przedsiębiorstwach.
Year
Pages
132-142
Physical description
Dates
issued
2016-09-15
References
 • Baran, M. (2014). Mutual mentoring as a tool for managing employees of different generations in the enterprise. Journal of Positive Management, 5(2), http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2014.010.
 • Baran, M. (2016). Profil kompetencyjny profesjonalnego mentora. Nauki o Zarządzaniu. Management Studies, 2(27).
 • Bednell, W.L., Weaver, S.J., Salas, E. and Tindall, M. (2012). Emerging conceptualizations as adult training and learning. The Oxford Handbook of Lifelong Learning, DOI: 10.1093/oxfodhb/9780195390483.013.0143.
 • Bozionelos, N. (2004). The Relationships between Disposition and Career Success: A British Study. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77(3).
 • Bugalska, A. (2011). Ocena wieloźródłowa. Personel i Zarządzanie, December.
 • Clutterbuck, D. (2002). Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami. Warszawa: Petit.
 • Clutterbuck, D. and Megginson, D. (2005). Making Coaching Work: Creating a coaching culture. London: CIPD.
 • Cull, J. (2006). Mentoring young entrepreneurs: what leads to success? International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 4(2).
 • Dixon, P.M., Sontag, L.P. and Vappie, K. (2012). Developing organizational cultural competence through mentoring: onboarding the menttium way. The Oxford Handbook of Organizational Socialization, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199763672.013.0018.
 • Filipowicz, G. (2002). Pracownik wyskalowany, czyli metody i narzędzia pomiaru kompetencji. Personel, 1–31 July, Warszawa.
 • Garvey, B. and Alfred, G. (2000). Education Mentors. Mentoring and Tutoring, 8(2).
 • Garvey, B., Stokes, P. and Megginson, D. (2009). Coaching and Mentoring Theory and Practice. London: Sage.
 • Gold, J., Devins, D. and Johnson, A. (2003). What is the value of mentoring in a small business? Using narrative evaluation to find out. British Journal of Guidance and Counselling, 31(1).
 • Higgins, M.C., Chandler D.E. and Kram, K.E. (2007). Boundary spanning of developmental networks: A social network perspective on mentoring. In: B.R. Ragins and K.E. Kram (eds.), The Handbook of Mentoring at Work: Theory, Research and Practice. London: Sage.
 • Higgins, M.C. and Kram, K.E. (2001). Reconceptualizing Mentoring at Work: A Developmental Network Perspective. Academy of Management Review, 26(2).
 • Juchnowicz, M. (1998). Ocena pracy i wyników pracy. In: M. Rybak (ed.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Klasen, N. and Clutterbuck, D. (2002). Implementing Mentoring Schemes. A practical guide to successful programs. London and New York: Routledge.
 • Kram, K.E. (1985). Mentoring network: Developmental relationships in organizational life. Glen View, IL: Scott Foreman.
 • Luecke, R. (2006). Coaching i mentoring. Jak rozwijać największe talenty i osiągać lepsze wyniki. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 • Mathews, P. (2006). The role of mentoring in promoting organizational competitiveness. Competitiveness Review, 16(2).
 • Megginson, D. and Clutterbuck, D. (1995). Mentoring in Action. London: Kogan Page.
 • Meggison, D., Clutterbuck, D., Garvey, B., Stokes, P. and Garrett-Harris, R. (2008). Mentoring w działaniu. Przewodnik praktyczny. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Murray, S. and Owen, M.A. (1991). Beyond the myth and magic of mentoring: How to facilitate an effective mentoring program. San Francisco: Jossey- Bass.
 • PARP (2014). Ewaluacja tematyczna: Mentoring w praktyce polskich przedsiębiorstw. Komponent III. Raport końcowy z badania ilościowego. Retrieved from: www.badania.parp.gov.pl (20.06.2016).
 • Parsloe, E. (1992). Coaching. Mentoring and Assessing: A practical guide to developing competence. London: Kogan Page.
 • Parsloe, E. (2000). Coaching i mentoring. Warszawa: Petit.
 • Parsloe, E. and Wray, M. (2002). Trener i mentor. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Ragins, B.R. (2011). Relational Mentoring: A Positive Approach to Mentoring at Work. The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199734610.013.0039.
 • Ragins, B. and Kram, K.E. (2007). The Handbook of Mentoring at Work: Theory, Research, and Practice. London: Sage.
 • Sandberg, S. (2013). Lean in – women, work, and the will to lead. New York, NY: Alfred A. Knopf.
 • St-Jean, E. and Audet, J. (2009). Factors leading to satisfaction in a mentoring scheme for novice entrepreneurs. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 7(1).
 • Stokes, P. and Merrick, L. (2013). Designing Mentoring Schemes for Organizations. In: J. Passmore, D.B. Peterson and T. Freire (eds.), The Wiley-Blackwell Handbook of The Psychology of Coaching and Mentoring. UK: Published by John Wiley & Sons Ltd.
 • Sullivan, R. (2000). Entrepreneurial learning and mentoring. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 6(3).
 • www.emccouncil.org, 12.06.2015.
 • www.coachingcenter.pl, 15.06.2016. Mentoring –podstawowe informacje. Coaching Center.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34310da7-9db4-4c8f-8456-608ea49e7fd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.