PL EN


2013 | 4 | 16-24
Article title

Strefa wolnego handlu UE-USA. Instrumenty chroniące rynki rolno-żywnościowe

Content
Title variants
EN
EU-US Free Trade Agreement. Measures Protecting Agro-Food Markets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stany Zjednoczone i Unia Europejska, dwaj najwięksi światowi producenci, konsumenci i potęgi handlowe, silnie chronią swe rynki rolno-żywnościowe. Idea potencjalnej liberalizacji handlu rolno-żywnościowego w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, postulowana przez Grupę Roboczą Wysokiego Szczebla do Spraw Zatrudnienia i Wzrostu, budzi więc wiele emocji. W przypadku barier taryfowych liberalizacja ta, zgodnie zaleceniami Grupy, obejmowałaby zniesienie wszystkich ceł w handlu wzajemnym (poza cłami na towary najwrażliwsze). W artykule stwierdzono, że, wobec dużej przewagi rolnictwa USA, nieograniczony dostęp amerykańskich artykułów rolno-żywnościowych do unijnego rynku może stanowić duże zagrożenie dla gospodarki żywnościowej UE. Przypomniano wstrzemięźliwe dotychczas podejście UE do liberalizacji handlu rolnego, a także liczne spory toczone na forum WTO w kwestiach norm sanitarnych i fitosanitarnych (SPS), świadczące o odmiennym podejściu obu stron do niektórych spraw, ważnych nie tylko dla rolnictwa.
EN
The United States and the European Union, two of the world's largest agricultural producing, consuming, and trading entities, strongly protect their agro-food markets. The idea of a potential liberalisation of agro-food trade within the Transatlantic Trade and Investment Partnership, recommended by the High Level Working Group on Jobs and Growth, gives rise to a great concern. The liberalisation, according to the HLWG recommendations, would cover almost all customs duties (except those on the most sensitive items). In the paper, it was stated that in view of a substantial economic advantage of US agriculture, the unlimited access to the EU market may threaten the existence of European agriculture. A previous approach to the liberalisation of access to the EU agro-food markets has also been reminded, as well as the numerous non-tariff barriers and trade disputes in the WTO on SPS standards, testifying about fundamental differences in approaches of both parties towards some important, not only for agriculture, issues.
Year
Issue
4
Pages
16-24
Physical description
Dates
published
2013-07-2013-08
Contributors
  • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, rowinski@ierigz.waw.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3431590c-bf7e-4594-8e89-cb9f4fcda7f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.