PL EN


Journal
2016 | 7 | 161-185
Article title

Ruchy i inicjatywy społeczne na rzecz języka ukraińskiego. Kulturotwórcze strategie oporu

Content
Title variants
EN
Movements and Activities for the Benefit of Ukrainian Language. Strategies of Cultural Resistance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule prezentujemy działalność ruchów na rzecz języka ukraińskiego na Ukrainie od czasów Pomarańczowej Rewolucji do chwili obecnej (2005-2017). Ukazujemy strategie i obszary działań ruchów (walka o prawa konsumenckie, oddolna produkcja i dystrybucja ukraińskojęzycznych treści, popularyzacja języka, inicjatywy ustawodawcze) oraz ich potencjalny wpływ na politykę państwową.
EN
The article presents the activities of social movements for Ukrainian language in Ukraine since the Orange Revolution till present time (2005-2017). It explores strategies employed by these movements and fields of their operation (including struggle for consumer rights, grassroots production and distribution of Ukrainian language content, promotion of Ukrainian language use, legislative initiatives) as well as their prospective influence on state policy.
Publisher
Journal
Year
Issue
7
Pages
161-185
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
References
 • Aktywisty spijmały Poroszenka na brechni pro ukrajinśku mowu na produkciji Roshen (2012), „Texty”, http://texty.org.ua/pg/news/LPB2/read/42029/Aktyvisty_spijmaly_Poroshenka_na_brehni_pro_ukrajinsku [12.01.13]
 • Baziuk T. (2016), Swiatosław Lityńśkyj: „Ukrajinśka stała mowoju uspichu”, „Zbruč”, http://zbruc.eu/node/58464 [9.11.2016]
 • Bhabha H. (2010), Miejsca kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Bohosłowska I. (2017), Kakaja jazykowaja politika nużna Ukrainie / Jaka mowna polityka potribna Ukrajini?, „Ukrajinśka Prawda”, http://blogs.pravda.com.ua/authors/bogoslovska/588758c58fb03/view_print/ [24.01.2017]
 • Charmaz K. (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Czernysz O. (2015), Chto i nawiszczo zawisyw Kyjiw biłbordamy z cytatamy Liny Kostenko, „Depo.ua”, http://ukrop.depo.ua/ukr/molodoy_ukrop/hto-i-navishcho-zavisiv-kiyiv-bilbordami-z-tsitatami-lini-kostenko-19112015203600 [26.11.2015]
 • Daciuk S. (2017), Na wijni jak na wijni, „Ukrajinśka Prawda”, http://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/589443ced69dd/view_print/ [3.02.2017]
 • Delanty G. (2007), Citizenship as a learning process. Disciplinary citizenship versus cultural citizenship, „Eurozine”, http://www.eurozine.com/citizenship-as-a-learning-process/ [7.03.2017].
 • Duman W. (2017), Spilnota „I tak pojmut!” efektywno perekonuje biznes spiłkuwatysia ukrajinśkoju, „Texty”, http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/43757/Spilnota_Y_tak_pojmut_jefektyvno_perekonuje_biznes [27.02.2013]
 • Godlewski G. (2016), Antropologia praktyk językowych: wprowadzenie, w: Antropologia praktyk językowych, (red.) Godlewski G., Karpowicz A., Rakoczy M., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Hałajko J. (2016), O naturze wpływu rosyjskiego na ukraińską telewizję, w: Inne wymiary polityki, (red.) Marciniak W., Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Hołub A. (2017), Czysła pro słowa. Czy hotowe suspilstwo do peretworeń u mownij polityci, „Ukrajinśkyj Tyżdeń”, nr 184, http://tyzhden.ua/Society/191481 [5.05.2017]
 • Hrycak J. (2017), Kineć rewoluciji?, „Radio Swoboda”, http://www.radiosvoboda.org/a/28307664.html [14.02.2017]
 • Kułyk W. (2010), Dyskurs ukrajinśkych medij: identycznosti, ideołohiji, władni stosunky, Krytyka, Kyjiw
 • Kułyk W. (2017), Nowa sproba zakonu pro mowu, „Zbruč”, http://zbruc.eu/node/62309 [15.02.2017]
 • Kułyk W. [Kulyk V.] (2013), Language Policy in the Ukrainian Media: Authorities, Producers and Consumers, „Europe-Asia Studies”, Vol. 65, No. 7
 • Kułyk W. [Kulyk V.] (2016), Language and identity in Ukraine after Euromaidan, „Thesis Eleven”, Vol. 136 (1)
 • Lelonek A., Winiarczyk Kossakowska M. (2015), Problematyka tożsamości w wymiarze religijnym i językowym na Ukrainie w kontekście specyfiki regionalnej, „Zeszyty Naukowe AON” nr 3 (100)
 • Linda-Grycza K. (2016), Polityka językowa w ujęciu formalnoprawnym i etnograficznym, na przykładzie hiszpańskiego regionu Katalonii i jego mieszkańców, „Etnografia Polska” nr 60, z. 1-2
 • Loomba A. (2011), Kolonializm/Postkolonializm, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
 • Lubka A. (2017), Zakon pro mowu – szans dla ditej iz rosijskomownych rodyn znaty ukrajinśku, „Radio Swoboda”, http://www.radiosvoboda.org/a/28317659.html [19.02.2017]
 • Małko R. (2017), Nedruhoriadna mowa, „Ukrajinśkyj Tyżdeń”, nr 4, http://tyzhden.ua/Society /183943 [21.02.2017]
 • Marusyk T. (2017), Ukrajinśka mowa. Czomu raptom aż try zakonoproekty, „Radio Swoboda”, http://www.radiosvoboda.org/a/28294955.html [7.02.2017]
 • Moser M. (2014), Language Policy and the Discourse on Languages in Ukraine under President Viktor Yanukovych (25 February 2010 – 28 October 2012), ibidem-Verlag, Stuttgart
 • O językach w Ukraińskiej SRR (1989), ustawa z 28 października 1989 r. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/8312-11 [12.03.2017]
 • O zasadach państwowej polityki językowej, ustawa z 3 lipca 2012 r., http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17 [12.03.2017]
 • Olszański T.A. (2012), Problem językowy na Ukrainie. Próba nowego spojrzenia, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa
 • Podolak I. (2017), Zakon pro derżawnu mowu: pryjniaty realnist’, „Radio Swoboda”, http://www.radiosvoboda.org/a/28270385.html [1.02.2017]
 • Polańska J. (2017), Ukrajina i derżawna mowa. U Werchownij Radi aż try zakonoproekty, „Radio Swoboda”, http://www.radiosvoboda.org/a/28253229.html [24.01.2017]
 • Portnykow W. (2017), Wijna proty Ukrajiny. Wbywstwo biblioteky i ukrajinśka mowa, „Radio Swoboda”, http://www.radiosvoboda.org/a/28317304.html [18.02.2017]
 • Projekt ustawy o funkcjonowaniu języka ukraińskiego jako państwowego oraz trybie wykorzystania innych języków w Ukrainie nr 5669 z 19.01.2017, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=60952&pf35401=412641 [12.03.2017]
 • Projekt ustawy o językach w Ukrainie nr 5556 z 19.12.2016, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=60750&pf35401=410512 [12.03.2017]
 • Projekt ustawy o języku państwowym nr 5670 z 19.01.2017, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=60953&pf35401=412642 [12.03.2017]
 • Remowska O. (2013), „Hnyłyj kabak”: tut ne howoriat’ ukrajinśkoju, „Radio Swoboda”, http://www.radiosvoboda.org/articleprintview/24930106.html [18.03.2013]
 • Said E. (2009), Kultura i imperializm, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Semkiw W. (2017), Kyjiw ne bude „Kijewom”, „Zbruč”, http://zbruc.eu/node/62043 [11.02.2017]
 • Stanowyszcze ukrajinśkoji mowy w Ukrajini w 2016 roci (2016), http://dobrovol.org/article347/ [10.05.2017]
 • Stevenson N. (2003), Cultural Citizenship. Cosmopolitan Questions, Open University Press, Glasgow
 • Suwora ukrajinizacija uspiszno krokuje Kyjewom. Infohrafika (2013), „Texty”, http://texty.org.ua/pg/news/jesfor/read/43593/Suvora_ukrajinizacija_uspishno_krokuje_Kyjevom_Infografika [19.02.2013]
 • Swidłow S. (2016), Stanowyszcze ukrajinśkoji mowy w ukrajinśkomu sehmenti internetu, http://language-policy.info/2016/10/stanovyscheukrajinskoji-movy-v-ukrajinskomu-sehmenti-internetu/ [10.05.2017]
 • Szamajda T. (2017), Mowa na czasi. Jak rozrobłenyj hromadśkistiu zakonoproekt „Pro derżawnu mowu” (№5670) zminyt’ Ukrajinu, „Texty”, http://texty.org.ua/pg/article/textynewseditor/read/74505/Mova_na_chasi_Jak_rozroblenyj_gromadskistu_zakonoprojekt [14.02.2017]
 • Wendland M. (2015), Słowo wstępne. Historia komunikacji na tle innych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych, w: Historia idei komunikacji, (red.) Wendland M., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 • Widła H. (2016), Zmierzch bilingwizmu i jego skutki, w: Interdyscyplinarne ujęcia wielojęzyczności i międzykulturowości, (red.) Jaroszewska A., Smuk M., „Neofilolog” nr 47/1
 • Wypusk wydawnyczoji produkciji w Ukrajini (2016), http://www.ukrbook.net/statistika_.html [10.05.2017]
 • Young R. (2012), Postkolonializm. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Zanoz Z. (2017), Ukrajinśka mowa – perewaha w informacijnij wijni z Rosijeju, „Radio Swoboda”, http://www.radiosvoboda.org/a/28255922.html [25.01.2017]
 • Zasławska M. (2013), Diłowa rozmowa. Miżnarodni ta witczyzniani kompaniji ihnorujut’ ukrajinomownych spożywacziw, „Ukrajinśkyj Tyżdeń”, nr 11, http://tyzhden.ua/Society/74644 [29.03.2013]
 • Zubjuk P. (2017), Nacija – ce ne tilky mowa. Jak wtekty wid „russkoho mira”, „zaxid.Net”, http://zaxid.net/news/showNews.do?natsiya__tse_ne_tilki_mova&objectId=1416770 [03.02.2017]
 • Żadan S. (2017), U nas widbuwajet’sia borot’ba ne za ukrajinśku mowu, a proty rosijskoji, „Nowoje Wriemia”, nr 4, http://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zhadan-u-nas-vidbuvajetsja-borotba-ne-za-ukrajinsku-movu-a-proti-rosijskoji-587361.html [07.03.2017]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34372c68-e6bc-48a9-b368-91b9f56f035a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.