PL EN


2014 | Rasa 4(14)/2014 | 50-63
Article title

Echa kolonializmu – fenomen chemicznego wybielania się kobiet z tzw. Trzeciego Świata

Content
Title variants
EN
The Echo of Colonialism – Skin Lightening of Women in the “Third World”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniuchemicznego wybielania się kobiet w państwach „Trzeciego Świata” , którego popularność w skali globu zwiększa się z każdym rokiem. Rosnące zainteresowanie produktami do wybielania/ rozjaśniania skóry ma swoje źródło w idei przewagi białej rasy nad czarną, rozpoczętej wraz z erą kolonialną i nastaniem niewolnictwa, a współcześnie utrwalanej poprzez modę i kanony piękna lansowane przez zachodni przekaz medialny i transnarodowe korporacje. W celu weryfikacji powyższej hipotezy przeanalizowana zostanie sięgająca epoki kolonialnej ideologia białej supremacji oraz struktury dominacji nad nie-białą populacją niewolników. Następnie badaniu poddany będzie związek pomiędzy kolorem/odcieniem skóry, a pozycją w hierarchii społecznej współcześnie. Ostatnia część pracy poświęcona zostanie charakterystyce zachodniego dyskursu piękna eksportowanego do krajów tzw. Południa przez amerykańskie i europejskie media oraz strategie marketingowe korporacji o tym samym rodowodzie.
EN
The present paper deals with the phenomenon of chemical whitening of the women in the “Third World”. The growing interest in products for whitening / lightening skin is rooted in the idea of superiority of the white race over the black, which started with the colonial era and slavery. Today it is perpetuated through fashion and canons of beauty promoted by Western media and transnational corporations. In order to verify the aforementioned hypothesis, the ideology of white supremacy and dominance structure of the non-white population of slaves will be examined. The author will explain the link between the color/tone of the skin and the position in the social hierarchy, that is seen today. The last part of the article is dedicated to the analysis of the characteristics of the Western discourse of beauty exported to the “Global South” by American and European media and their corporate marketing strategies.
Contributors
  • Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski (doktorantka)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34402f36-ccf2-4c27-85e7-9b7bd8b0a156
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.