PL EN


2015 | 4 | 185-202
Article title

Rozwiązanie problemu ludności niemieckiej w Polsce w myśli politycznej Polski podziemnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The German invasion of Poland on September 1, 1939. opened up the possibility of establishing post-war Polish-German border on the Oder the Lusatian Neisse. After the war, all Germans were to be expelled from the Poland as a result of aggression of the Third Reich on Poland, occupation, crime, terror and expulsion of Poles. Only leq-wing parties considered this plan as dangerous for the post-war Poland. It considered German retaliation as dangerous. Western powers supported the expulsion of Germans from Poland, but not out of border on the Oder and the Lusatian Neisse. For this reason the Polish government in London limited its claim according to East Prussia, the Free City of Danzig and Silesia. The Goverment also wanted to keep a Riga border with the Soviet Union.
Year
Issue
4
Pages
185-202
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • „1723”, O starą granicę Piastów. Przed doniosłą decyzją, „Głos”, 21.08.1943
 • „4044”, Łużyce i ich realna podstawa wyjściowa, „Głos”, 1.01.1944
 • „Ojczyzna” 1939-1945, dokumenty, wspomnienia, publicystyka, red. Z. Mazur, Pietrowicz, Poznań 2004
 • „Prus”, Łużyce organizują się, „Głos”, 28.11.1942
 • A. Czubiński, Między Niemcami a Rosją. Społeczeństwo polskie w walce o przetrwanie i zachowanie niezależności państwowej w XIX i XX w. Rozprawy i studia, Poznań 1998
 • A. Kastory, Winston Spencer Churchill, Wrocław 2004
 • A. Marszałek, Europejska idea integracji międzynarodowej w perspektywie historycznej, Toruń 2008
 • A. Wrzosek, Ziemie Powracające. Obraz geograficzno-gospodarczy, t. 3: Śląsk, BZZ VI, Warszawa 1943, [w:] „Ojczyzna” 1939-1945, dokumenty, wspomnienia, publicystyka, red. Z. Mazur, A. Pietrowicz, Poznań 2004
 • B. Nitschke, Wysiedlenie czy wypędzenie? Ludność niemiecka w Polsce w latach 1945-1949, Toruń 2001
 • B. Nitschke, Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski w latach 1945-1949, Zielona Góra 1999
 • B. Pasierb, Marian Seyda i resort planowania politycznego na obczyźnie, 1939-1944, [w:] Polska – Kresy – Polacy. Studia historyczne, red. S. Ciesielski, T. Kulak, K. Matwijowski, „AUW. Historia”, t. 116, nr 1636, Wrocław 1994
 • B. Pasierb, Polskie prace przygotowawcze do traktatu pokojowego z Niemcami 1916-1948. Instytucje, ludzie, problemy, Wrocław 1996
 • B. Pasierb, Polskie prace przygotowawcze do traktatu pokojowego z Niemcami (1939-1945), [w:] Druga wojna światowa i jej następstwa, red. A. Czubiński, Poznań 1996
 • Biblioteka Narodowa, mf. 42927, Na zawsze Śląsk Opolski wróci do ojczyzny, „Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej” („ZZR”), 03-04.1943, nr 2
 • Biuletyn Słowiański, „Prawda Dnia”, 02.1943
 • BN, mf 59946, Kwestia ukraińska, „Robotnik”, 8.10.1942, nr 96
 • BN, mf 59946, Odpowiedzialność za Hitlera, „Robotnik”, 24.05.1942, nr 89
 • BN, mf. 40537, O podstawy polityki narodowej, „Radło”, 05-07.1941, nr 7
 • BN, mf. 40538, Nasz program, „Radło”, 30.12.1942, nr 1-6
 • BN, mf. 40538, Nasz program, „Radło”, 30.12.1942, nr 1-6
 • BN, mf. 40539, Bezpieczeństwo i przyszłość bratnich narodów słowiańskich, „Radło”, 03.1943, nr 3
 • BN, mf. 42926, Międzynarodowa współpraca gospodarcza, „Przebudowa”, 11.1941, nr 8,
 • BN, mf. 42927, Dogmat życia polskiego, „ZZR”, 11.1942, nr 1
 • BN, mf. 42927, Koniec naszej nędzy, „ZZR”, 03-04.1943, nr 2
 • BN, mf. 42928, Na wschód od granic państwowych Rzeczypospolitej, „Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej”, 04.1942, nr 1
 • BN, mf. 42930, Nasza obecna sytuacja strategiczna i geopolityczna, Dekada”, 10.04.1943, nr 1
 • BN, mf. 42930, Nasza obecna sytuacja strategiczna i geopolityczna, „Dekada” 10.04.1943, nr 1
 • BN, mf. 42940, Cele wojenne i zachodnie granice Polski, „PL”, 04.1943, nr 1
 • BN, mf. 42940, Cele wojenne i zachodnie granice Polski, „Polska Ludowa” („PL”), 04.1943, nr 1
 • BN, mf. 43287, Deklaracja ideowo-programowa, „Orka”, 04.1942, nr 1
 • BN, mf. 43287, Deklaracja ideowo-programowa, „Orka”, 04.1942, nr 1
 • BN, mf. 43288, Podstawy ideologiczne naszego ruchu, „Orka”, 07-08.1943, nr 7-8
 • BN, mf. 43293, Bliżej końca, „Prawda”, 06.1942
 • BN, mf. 43293, Czy powtórzy się rok 1918, „Prawda”, 04.1942
 • BN, mf. 43293, Czy powtórzy się rok 1918, „Prawda”, 04.1942
 • BN, mf. 43293, Rewanż Słowiańszczyzny, „Prawda”, I 1943
 • BN, mf. 43293, Tylko oni..., „Prawda”, 04.1943
 • BN, mf. 43293, W obronie prawdy, „Prawda”, 08.1942
 • BN, mf. 43293, Zabezpieczenie pokoju a wschodnie granice Niemiec, „Dodatek Prawdy”, 01.1943
 • BN, mf. 43303, Musimy wygrać pokój, „Kadra PN”, 7.01.1943, nr 11
 • BN, mf. 43303, My – a Europa Środkowa, „Kadra PN”, 2.09.1943, nr 26
 • BN, mf. 43805, Zarys programu nowoczesnego państwa, „ND”, 10.10.1942, nr 13
 • BN, mf. 43806, O dobrą granicę z Niemcami, „ND”, 1.04.1943, nr 20
 • BN, mf. 43806, O dobrą granicę z Niemcami, „Nowe Drogi” („ND”), 1.04.1943, nr 20
 • BN, mf. 43807, Straty ludzkie, „ND”, 7.02.1944, nr 1
 • BN, mf. 45653, Idea Polski, „Zryw”, 18.03.1943, nr 18
 • BN, mf. 45653, Na dziejowym zakręcie, „Zryw”, 30.05.1942, nr 3
 • BN, mf. 45653, Polska i Czechy, „Zryw”, 15.06.1942, nr 4
 • BN, mf. 45816, Prusy Wschodnie, „Biuletyn Informacyjny”, 24.04.1941
 • BN, mf. 45819, Dzień zapłaty, „Biuletyn Informacyjny”, 31.07.1944, nr 33
 • BN, mf. 47717, Granice Europy Środkowej, „BS”, 8.11.1943, nr 6
 • BN, mf. 47717, Nasza zachodnia granica, „Biuletyn Słowiański” („BS”), 20.02.1943, nr 2
 • BN, mf. 47717, Nasza zachodnia granica, „BS”, 20.02.1943, nr 2
 • BN, mf. 47720, Chcemy Polski wielkiej, mądrej, sprawiedliwej, „Myśl-PM”, 05.1942
 • BN, mf. 47720, Nowy Ład, „Myśl-PM”, 10.1942, nr 11
 • BN, mf. 47720, Piastowy Szlak, „Szaniec” 1942, nr 19, [w:] Człowiek z Szańca, „Myśl-Pismo Młodych”, 05.1942, nr 6
 • BN, mf. 47721, Walczymy o pokój i wolność, „Myśl Młodych”, 07.1943, nr 3
 • BN, mf. 47724, Do firmowych działaczy katolickich, „Fakty na Tle Idei”, 1.11.1941, nr 7,
 • BN, mf. 47725, Dlaczego musimy walczyć o granice, „Do Broni”, 16.12.1942, nr 21
 • BN, mf. 47725, Kupiectwo do szeregów, „Do Broni”, 20.01.1942, nr 2
 • BN, mf. 47725, Międzymorze bałtycko-czarnomorskie, „Do Broni”, 29.06.1942, nr 11
 • BN, mf. 47725, Nowe drogi wsi, „Do Broni”, 6.10.1942, nr 17
 • BN, mf. 48002, Założenia organizacyjno-ustrojowe, „PW”, 10.03.1941, nr 4
 • BN, mf. 48003, Różniczkowanie, wzajemne przenikanie się świata; Zagadnienia ustrojo-woorganizacyjne, „Polska Walczy” („PW”), 12.03.1942, nr 5
 • BN, mf. 48003, Świat pracy – spadkobiercą Jagiellonów, „PW”, 24.01.1942, nr 2
 • BN, mf. 48003, Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej a obóz polskiej demokracji, „PW”, 7.02.1942, nr 3
 • BN, mf. 49696, Punkt zwrotny w dziejach Polski, „TP”, 13.09.1943, nr 27
 • BN, mf. 49696, Wielki Plan radcy ministerialnego, „TP”, 26.06.1943, nr 14
 • BN, mf. 49696, Wielki Plan radcy ministerialnego, „Tygodnik Polski” („TP”), 26.06.1943, nr 14
 • BN, mf. 52733, Pokój narodom dobrej woli, „Polska Zbrojna Moralnie”, 24.12.1941, nr 3
 • BN, mf. 52733, Pokój narodom dobrej woli, „Polska Zbrojna Moralnie”, 24.12.1941, nr 3,
 • BN, mf. 52898, Przyczyny, „Polska Żyje” („PŻ”), 30.01.1940, nr 26
 • BN, mf. 52899, Przetrwać, „PŻ”, 21.06.1941, nr 90
 • BN, mf. 52900, O tym pomyślcie w Londynie, „PŻ”, 5.06.1942, nr 101
 • BN, mf. 52965, Rzesza Niemiecka musi zniknąć, „Polska Odrodzona”, 24.10.1944, nr 5
 • BN, mf. 53031, Deklaracja ideowa Obozu Polski Walczącej, „Polska”, 4.09.1942
 • BN, mf. 53031, Dobry Niemiec, „Polska”, 15.05.1942
 • BN, mf. 53031, Kraj bez ludzi, „Polska”, 15.05.1942
 • BN, mf. 53031, Nie doceniamy możliwości naszej ekspansji na zachód, „Polska”, 25.02.1942,
 • BN, mf. 53031, Ziemia bez Niemców, „Polska”, 5.06.1942
 • BN, mf. 53032, Prawo życia, „Polska”, 23.02.1943, nr 5
 • BN, mf. 53032, W sprawie granic zachodnich, „Polska”, 6.05.1943, nr 16
 • BN, mf. 53033, Co zrobić z Niemcami, „Polska”, 4.05.1943, nr 18-19
 • BN, mf. 53550, Jaki powinien być polski imperializm?, „Miecz i Pług” („MiP”), 18.08.1940, nr 17,
 • BN, mf. 53552, Czy rzeczywiście rozbrat z demokracją, „MiP”, 7.06.1942, nr 16
 • BN, mf. 53553, Synteza działalności politycznej Ruchu Miecz i Pług, „MiP”, 1.09.1943, nr 29
 • BN, mf. 53554, Inwazja na Zachodzie, „MiP”, 1-10.06.1944, nr 52,
 • BN, mf. 53557, Sankcje polityczne, „Pobudka”, 11.1941, nr 7
 • BN, mf. 53557, Sankcje polityczne, „Pobudka”, 11.1941, nr 7
 • BN, mf. 53558, Wina i kara ludności niemieckiej w Polsce, „Pobudka”, 08.1942, nr 7
 • BN, mf. 53558, Zagadnienie gospodarcze Polski powojennej, „Pobudka”, 02.1942, nr 2
 • BN, mf. 53560, Drogi do jedności, „Pobudka”, 05.1944, nr 1
 • BN, mf. 54706, J. Kaliski, Państwo Zachodniosłowiańskie
 • BN, mf. 55242, Nic bez nas w Europie, „Naród i Wojsko”, 01.1943, nr 1
 • BN, mf. 56241, Nad Odrę i Bałtyk, „Jutro PN”, 13.06.1941, nr 100
 • BN, mf. 56241, Nad Odrę i Bałtyk, „Jutro PN”, 13.06.1941, nr 100
 • BN, mf. 56596, Nowy świat rodzi się, „Biuletyn Informacyjny PONS”, 6.04.1941, nr 1,
 • BN, mf. 56596, Rozgrywające się wypadki wojenne, „BI PONS”, 12.05.1941, nr 4
 • BN, mf. 57307
 • BN, mf. 57308,
 • BN, mf. 57506, Fundamentalne zasady polityki zagranicznej Polski, „Naród”, 06-07.1943, nr 6-7, [w:] „Reflektor”, 07.1943, nr 1
 • BN, mf. 57506, Fundamentalne zasady polityki zagranicznej Polski, „Naród”, 06-07.1943, nr 6-7, [w:] „Reflektor”, 07.1943, nr 1
 • BN, mf. 59946, Prosta droga i błędne ścieżki, „Robotnik”, 14.12.1942, nr 99
 • BN, mf. 59946, Układ sowiecko-angielski, „Robotnik”, 20.06.1942, nr 91
 • BN, mf. 61379, Aktualne uwagi, „MP”, 28.09.1942, nr 1-2
 • BN, mf. 61379, Front wschodni, „MP”, 5.02.1942, nr 11
 • BN, mf. 61379, Front wschodni, „Myśl Polska” („MP”), 5.02.1942, nr 11
 • BN, mf. 61417, Cele wojenne Polski, „Droga Wolności” („DW”), 15.12.1940, nr 6
 • BN, mf. 61417, Polska skonfederowana, „Droga Wolności”, 12.1940, nr 5
 • BN, mf. 61418, Czy naród niemiecki jest odpowiedzialny za Hitlera?, „WL”, 13.06.1942, nr 9
 • BN, mf. 61418, Czy naród niemiecki jest odpowiedzialny za Hitlera?, „Walka Ludu” („WL”), 13.06.1942, nr 9
 • BN, mf. 61418, Czy naród niemiecki jest odpowiedzialny za Hitlera?, „WL”, 13.06.1942, nr 9
 • BN, mf. 61418, Jesteśmy patriotami, „Walka Ludu”, 10.05.1942, nr 11
 • BN, mf. 62263, Zadania i cel, „Czyn”, 9.07.1943, nr 3
 • BN, mf. 62263, Zastrzyk życia czy śmierci, „Czyn”, 04.1943, nr 1
 • BN, mf. 62831, Jeszcze na temat rocznicy, „Aktualne Wiadomości z Polski i ze Świata” („AWPŚ”), 2.10.1942, nr 40
 • BN, mf. 62832, Nie ma powrotu, „AWPŚ”, 12.02.1943, nr 7,
 • BN, mf. 62832, Od redakcji, „AWPŚ” 11.06.1943, nr 21
 • BN, mf. 62832, Sytuacja polityczna Polski, „AWPŚ”, 2.07.1943, nr 24
 • BN, P.646 konsp., Nasze zasadnicze tezy ideowo-polityczne, „Znak”, 10.06.1941, nr 33
 • BN, Sygn. 203/VII-48, Zagadnienia granic zachodnich, „Naród i Wojsko”, 02.1942, nr 2
 • BN, sygn. P. 459 konsp., Nasze ideały, „Rzeczpospolita”, 11-12.1942, nr 9-10
 • BN, sygn. P.441 konsp., Zachodnia granica Polski, „Reforma”, 7.02.1943, nr 4
 • BN, sygn. P.441 konsp., Zachodnia granica Polski, „Reforma”, 7.02.1943, nr 4
 • BN, sygn. P.562 konsp., Modlitwa Bojowca, „Warta”, 1.06.1941, nr 16
 • BN, sygn. P.646 konsp., Polska to nie Dmowski lub Piłsudski, „Znak”, 24.12.1941, nr 41,
 • BP, sygn. 202/I-54, Uchwała Przemysł i praca, OZD SN, Warszawa I 1943,
 • ChBP ,sygn. PK-36/232, Główny cel wojny, „Kraj”, 3.05.1944, nr 15
 • ChBP, sygn. P-15/455, Za późno, „Biuletyn Zachodni”, 07.1943, nr 2
 • ChBP, sygn. P-15/456, Pomorze, Wielkopolska, Śląsk, „BZ”, 08.1943, nr 3
 • ChBP, sygn. PK-36/225, Istota naszego odwetu, „Kraj”, 19.10.1943, nr 13
 • ChBP, sygn. PK-43/252, Sprawa Odry i Nissy, „Młodzież Socjalistyczna” IV-V 1944, nr 4
 • Chełmska Biblioteka Publiczna, sygn. PK-88/512, Polska w powojennej Europie, „Wiadomości Polskie” („WP”), 4.12.1941, nr 56
 • Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1 i 2, Warszawa 1970
 • Deklaracja programowa Frontu Odrodzenia Polski, nr 37, [w:] Wizje Polski. Programy polityczne lat wojny i okupacji 1939-1944, oprac. K. Przybysz, Warszawa 1992
 • DIP, sygn. 202/III-86, A. Rawicz (Jan Lilpop), O co walczą Narodowe Siły Zbrojne, 1943
 • Dobrzy Niemcy: AAN, Zbiór Prasy Konspiracyjnej i Powstańczej, sygn. 1031/4, Europejskie czy polskie rozwiązanie?, „Walka”, 18.08.1943, nr 31
 • DR, BP, sygn. 202/I-54, Uchwała o granicach, Ogólnopolski Zjazd Delegatów SN, Warszawa 01.1943
 • DR, DIP, sygn. 202/III- 82, Okrojenie i podział Niemiec, „Walka”, 24.12.1941, nr 50
 • DR, DIP, sygn. 202/III-61, Problem federacji, „Uwagi Polityczne”, 4.12.1941, nr 24
 • DR, DIP, sygn. 202/III-80/t. 1, Katolickie państwo narodowe – kwestie ustroju, „Młoda Polska”, 24.04.1943, nr 8
 • DR, DSZ, sygn. 202/XIV-16, „1723”, O starą granicę Piastów. Przed doniosłą decyzją, „Głos”, 21.08.1943
 • DR, DSZ, sygn. 202/XIV-16, „Prus”, U podstaw zagadnienia granicy zachodniej, „Głos”, 11.06.1942
 • Dziennik Ustaw i Monitor Polski 1939-1945, Warszawa 1999, Angers 19.12.1939, rok XXII
 • Dzienniki Czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza 1939-1947, t. 1: (1939-1942), red. J. Piotrowski, Wrocław 2004
 • E. Duraczyński, Rząd polski na uchodźstwie 1939-1945. Organizacja, personalia, polityka, Warszawa 1993
 • E. Ponczek, Idea federacji europejskiej w polskiej myśli politycznej (1939-1945), [w:] Proces integracji Polski z Unią Europejską, red. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk, Katowice 2001
 • E. Ponczek, Polska myśl o pokoju w latach drugiej wojny światowej (1939-1945), Łódź 1999
 • E. Raczyński, W sojuszniczym Londynie. Dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego 1939- 1945, Londyn 1960
 • Granica Odry i Nissy Łużyckiej, „AWPŚ”, 18.06.1943, nr 22
 • H. Batowski, Polska dyplomacja na obczyźnie 1939-1941, Kraków 1991
 • H. Batowski, Zachód wobec granic Polski 1920-1940. Niektóre fakty mniej znane, Łódź 1995
 • Idea Polski, „Zryw”, 18.03.1943, nr 18
 • J. Bartyzel, Studentowicz Kazimierz, [w:] Encyklopedia „białych plam”, t. 17, red. M.R. Górniak, Radom 2006
 • J. Braun, Unionizm. Podstawowe zasady doktryny, Warszawa 1942
 • J. Braun, Zarys doktryny ideowej „Unii”, Warszawa 1943
 • J. Dylik, Ziemie Powracające. Obraz geograficzno-gospodarczy, t. 1: Pomorze Wschodnie (Prusy Wschodnie), Gdańsk, BZZ, z. 4, Warszawa 1942
 • J. Moszyński, Z. Wojciechowski, Stosunki polsko-niemieckie i problem Europy Środkowej, [w:] Ojczyzna” 1939-1945, dokumenty, wspomnienia, publicystyka, red. Z. Mazur, A. Pietrowicz, Poznań 2004
 • J. Němeček, Czechosłowacko-polskie koncepcje federacyjne w okresie drugiej wojny światowej, [w:] Europa unii i federacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych, red. K. Ślusarek, Kraków 2004
 • J.J. Nikisch, Jak to może wyglądać? U progu przełomu!, „Biblioteki Ziem Zachodnich” (BZZ), nr 2, Warszawa 1942
 • J.R. Sielezin, Idea federacji polsko-czechosłowackiej jako element gry politycznej w latach 1939-1943, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej myśli politycznej, red. M. Dymarski, J. Juchnowski, Wrocław 2004
 • Jutro może być już za późno, „ZWR”, 11.1942, nr 8
 • K. Przybysz, W konspiracji. Polski Ruch Ludowy 1939-1945, Warszawa 2010
 • K. Sosnowski, Z. Wojciechowski, A. Wrzosek, Decyduj, słucha cię milion poległych żołnierzy polskich (Warszawa 1942), [w:] „Ojczyzna” 1939-1945, dokumenty, wspomnienia, publicystyka, red. Z. Mazur, A. Pietrowicz, Poznań 2004
 • KG AK, BIP, sygn. 203/VII-32, Jedyny wniosek, „Placówka”, 24.10.1942, nr 13,
 • KG AK, BIP, sygn. 203/VII-32, Konfederacja polsko-czeska, „Żywią i Bronią”, 11.1942, nr 15
 • KG AK, sygn. 203/VII-32, Straż nad Odrą; Droga do wielkości, „Młoda Polska”, 10.05.1943, nr 9
 • Konstytucja Atlantycka, „Orka”, 25.12.1942, nr 8
 • Królewiec a polskie Ziemie Wschodnie, „ZZR”, 04-05.1944, nr 3
 • Kwestia białoruska, „ZWR”, 04.1942, nr 3
 • L. Kulińska, Narodowcy. Z dziejów Obozu Narodowego w Polsce w latach 1944-1947, Warszawa 1999;
 • M. Czekańska, Ziemie Powracające. Obraz geograficzno-gospodarczy, t. 2: Pomorze Zachodnie, Przyodrze, Pogranicze, BZZ V, Warszawa 1942
 • M. Zgórniak, Koncepcje federacyjne rządu RP w Londynie w czasie II wojny światowej, [w:] Z dziejów prób integracji europejskiej od średniowiecza do współczesności, red. M. Pułaski, Kraków 1995
 • M.K. Kamiński, Edvard Beneš kontra generał Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1943, Warszawa 2005
 • Mania Grandiosa, „ZWR”, 12.1942, nr 9
 • Manifest Młodych, Kraków grudzień 1944, nr 84, [w:] Wizje Polski. Programy polityczne lat wojny i okupacji 1939-1944, oprac. K. Przybysz, Warszawa 1992
 • Marian Seyda – minister prac kongresowych, „DP”, 31.12.1942, nr 760
 • mf. 40539, Cele Polskiego Związku Wolności, „Radło”, 03.1943, nr 3
 • mf. 43807, Straty ludzkie, „ND”, 7.02.1944, nr 1
 • mf. 47719, Przyszła Polska Ludowa, Chłopski Bój”, 15.08.1941, nr 24, [w:] Deklaracja pisma „Chłopski Bój”, „Myśl”, 09.1941, nr 3,
 • mf. 52901, Deklaracja Polskiego Stronnictwa Demokratycznego, „PŻ”, 27.11.1943, nr 131
 • mf. 56242, Rozkaz Organizacyjny nr 4/A-42 na dzień 1 listopada 1942, „Jutro PN”, 31.10.1942, nr 28,
 • mf. 61380, Bilans czterolecia 1939-1943; Perspektywy i możliwości, „Myśl Polska”, 29.11.1943, nr 51
 • Międzynarodowa i narodowa solidarność, „Do Broni”, 12.07.1942, nr 12
 • Nasze cele wojenne, nr 14, [w:] Wizje Polski. Programy polityczne lat wojny i okupacji 1939-1944, oprac. K. Przybysz, Warszawa 1992
 • Nasze cele wojenne, nr 14, [w:] Wizje Polski. Programy polityczne lat wojny i okupacji 1939-1944, oprac. K. Przybysz, Warszawa 1992
 • Nie zapominajcie o nas, „Polska”, 3.12.1942
 • Niepodległość, socjalizm, wolność, „Robotnik”, 1.10.1943, nr 100
 • NSZ, sygn. 207/23, SW-O NSZ, Na drodze do Wielkiej Polski, 1943
 • NSZ, sygn. 207/23, SW-O NSZ, Na drodze do Wielkiej Polski, 1943
 • NSZ, sygn. 207/39, TNRP, O co walczy Ruch Narodowy, 1943
 • O co toczy się wojna, „BW”, 1.12.1940, nr 23
 • O co walczymy, „Zachodnia Straż Rzeczypospolitej”, 09.1943, [w:] Ojczyzna” 1939-1945, dokumenty, wspomnienia, publicystyka, red. Z. Mazur, A. Pietrowicz, Poznań 2004
 • Odezwa Rządu z dnia 18 XII 1939 r. do ogółu społeczeństwa w kraju, [w:] Rzeczpospolita Polska czasu wojny. Dziennik Ustaw i Monitor Polski 1939-1945, Warszawa 1999
 • Odpowiedzialność materialna, „Pobudka”, 11.1941, nr 7
 • Odpowiedzialność materialna, „Pobudka”, 11.1941, nr 7
 • Odra – Nysa Łużycka, „Walka”, 26.09.1941, nr 38
 • P. Eberhardt, Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Lublin 2004
 • Polska – ojcowizna Żydów, „Załoga”, 1.01.1943, nr 1,
 • Polska to nie Dmowski lub Piłsudski, „Znak”, 24.12.1941, nr 41
 • Polska w basenie naddunajskim, „Zryw”, 18.03.1943, nr 18
 • Polski Bałtyk, „Jutro PN”, 19.12.1942, nr 35
 • Polskość Pomorza, „BZ”, 08.1943, nr 3
 • Program Wielkiej Polski, 1943
 • Prusy Wschodnie – przyszły bastion Polski, „ZZR”, 04.1944, nr 4
 • Prusy Wschodnie, „Dziś i Jutro”, 29.04.1942, nr 24
 • Prusy Wschodnie, „Dziś i Jutro”, 29.04.1942, nr 24
 • Przekleństwo mówienia, „Do Broni”, 5.05.1942, nr 7
 • Przez Ziemie Zachodnie ku Bałtykowi i Odrze, „ZZR”, 11-12.1943, nr 6
 • R. Sierchuła, Lech Karol Neyman (1908-1948), biografia polityczna, Poznań 2012
 • R. Sierchuła, Wizja Polski w koncepcjach ideologów Organizacji Polskiej, [w:] Narodowcy. Myśl polityczna i społeczna obozu narodowego w Polsce w latach 1944-1947, red. L. Kulińska, M. Orłowski, R. Sierchuła, Warszawa 2001.
 • R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980
 • R. Žáček, Projekt československo-polské konfederace v letech 1939-1943, Opava 2001
 • R. Żurawski vel Grajewski, Foreign Office wobec stosunków polsko-czechosłowackich (listopad 1940 – sierpień 1942), [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39-1945-1989, cz. 1, red. P. Blažek, P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2007
 • Rada Jedności Narodowej, sygn. 199/1, Krajowa Reprezentacja Polityczna o przyszłych granicach Polski, 30.06.1943
 • Realizm… nierealny, „ND”, 5.08.1943, nr 23-24
 • RJN, sygn. 199/1, Krajowa Reprezentacja Polityczna o przyszłych granicach Polski, 30.06.1943
 • Rocznica paktu polsko-czeskiego, „Zryw”, 1.02.1943, nr 15
 • Rola Polski w budowie powojennego świata, „PW”, 8.10.1942, nr 18
 • Rola Polski w osądzeniu Niemiec, „Pobudka”, 11.1941, nr 7
 • Rola Polski w osądzeniu Niemiec, „Pobudka”, 11.1941, nr 7
 • Ruch „MiP”, sygn. 208/1, Program Ruchu „Miecz i Pług”
 • Rzeczpospolita Ludowa, „Rzeczpospolita Ludowa” („RL”), 08.1943, nr 1,
 • S. Ciesielski, Przyszła Polska i Europa w rozważaniach programowych Organizacji Syndykalistycznej „Wolność”, [w:] Polska – Kresy– Polacy. Studia historyczne, red. S. Ciesielski, T. Kulak, K. Matwijowski, „AUW. Historia”, t. 116, nr 1636, Wrocław 1994
 • S. Fertacz, Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny światowej, Katowice 2000
 • Sabotaże na Śląsku mnożą się; Śląsk Cieszyński, „ZZR”, 07.09.1943, nr 4
 • Socjalistyczna droga wolności, „BW”, 17.08.1941, nr 60
 • Sprawa granic postulatem świata pracy, „Czyn” 7 II 1944, nr 1
 • Sprawa ukraińska, „ZWR”, 05.1943, nr 14
 • Sprawozdanie z wydawnictw propagandowych, nr 160/43, 18.11.1943
 • Stany Zjednoczone Europy i doświadczenia Ligi Narodów, „BW”, 24.08.1941, nr 61
 • Strach przed rewolucją; Wojnę zakończy przewrót społeczny, „BW”, 13.05.1941, nr 55
 • sygn. 1031/2, Walka zwycięstwo i pokój, „Walka”, 6.06.1941, nr 23
 • sygn. 16523/II, Protokół posiedzenia Rady Gabinetowej z 17 VIII 1940
 • sygn. 199/2, Deklaracja RJN, O co walczy naród Polski, 15.03.1944
 • sygn. 199/2, Deklaracja RJN, O co walczy naród Polski, 15.03.1944
 • sygn. 202/I-27/t. 2, MPK, M. Seyda do Delegata Rządu, Zachodnie alternatywy granicy polsko-niemieckiej, DR XXI/117-2, 1944
 • sygn. 202/III-82, Czy Polska może być niepodległa, „Nowa Polska” („NP”), 22.12.1941, nr 15
 • sygn. 203/VII-48, „Wolna Polska”, Do czego dążymy, referat 4, program grupy politycznej, s. 256; Credo, „Wolna Polska”, 15.04.1942, nr 49
 • sygn. 42/2, Do ludu pracującego Polski, „BW”, 20.04.1941, nr 43
 • sygn. 42/2, Niemiecka i europejska rewolucja, „BW”, 29.06.1941, nr 53
 • sygn. P.441 konsp., Zachodnia granica Polski, „Reforma”, 7.02.1943, nr 4
 • Sytuacja polityczna Polski, „AWPŚ”, 2.07.1943, nr 24
 • T. Kisielewski, Federacja środkowoeuropejska. Pertraktacje polsko-czechosłowackie 1939-1943, Warszawa 1991
 • Uderzenie jako cel i środek, „Do Broni”, 15.04.1942, nr 6,
 • Unarodowienie narodu, „Załoga”, 5.02.1943, nr 4
 • V. Smetana, Konfederacja czecho- słowacko-polska a polityka mocarstw, [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością. Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39-1945-1989, cz. 1, red. P. Blažek, P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2007
 • W. Grabowski, Polska tajna administracja cywilna 1940-1945, Warszawa 2003
 • W.J. Muszyński, W walce o Wielką Polskę. Propaganda zaplecza polityczna politycznego Narodowych Sił Zbrojnych (1939-1945), Biała Podlaska 2000.
 • Walczymy z mitami, „Czyn”, 04.1944, nr 12.
 • Walka o Polskę, „PW”, 22.11.1942, nr 210
 • Winien cały naród niemiecki, „Polska”, 12.06.1942
 • Wojsko narodowe, „Warta”, 13.07.1941, nr 21
 • Wspólny Dom, „Zryw”, 1.01.1943, nr 13
 • Współpraca ze Słowianami Zachodnio-południowymi, Rola Polski jako ośrodka Słowiańszczyzny Zachodniej, konferencja zachodnia, Warszawa 9.01.1944,
 • Wytyczne w sprawie reformy ustroju międzypaństwowego i międzynarodowego, „RL”, 08.1943, nr 1
 • Z. Mazur, Stosunek Wielkiej Brytanii do idei zjednoczenia Europy w okresie II wojny światowej, „Przegląd Zachodni” 1977, nr 2
 • Z. Sadkowski, Honor i Ojczyzna (Warszawa 1943), [w:] „Ojczyzna” 1939-1945, dokumenty, wspomnienia, publicystyka, red. Z. Mazur, A. Pietrowicz, Poznań 2004
 • Zadania polskiej polityki zagranicznej, „Polska”, 8.10.1942
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 16522/II/t. 2, Memoriał rządu polskiego do Bevina, Londyn 1940
 • Zaolzie jest polskie, „ZZR”, 05-06.1943, nr 3
 • Ziemie Powracające integralnie związane z Polską, „ZZR”, 04-05.1944, nr 3
 • ZNiO, Papiery Kazimierza Sosnkowskiego (PKS), sygn. 16522/II/t. 1, Tezy polityki zagranicz- nej uchwalone przez Komitet Polityczny Ministrów, 30 VII 1940
 • ZNiO, PKS, sygn. 16509/II, Francuski memoriał o organizacji powojennej Europy z 29 X 1939
 • ZNiO, PKS, sygn. 16523/II, Uchwała Rady Ministrów z 7 X 1942 w sprawie granicy Polski z Niemcami, L. dz. K 2777/42
 • ZNiO, sygn. 294073, Do kogo należy Śląsk musi należeć Szczecin. Bałtyk dla Polski i Czecho- słowacji, „DP”, 27.07.1942, nr 628
 • ZNiO, sygn. 294073, Nasze cele wojny, „Dziennik Polski” („DP”), 5.12.1942, nr 740
 • ZPKiP, sygn. 42/1, Socjalizmem zbawimy Polskę, „BW”, 22.12.1940, nr 26
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34411c8a-e407-4340-8d14-b5fb2ca332b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.