PL EN


2011 | 8 | 185-201 (8)
Article title

SPECYFICZNY CHARAKTER SYSTEMU POLITYCZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

Content
Title variants
EN
THE SPECIFICITY OF THE EUROPEAN UNION’S POLITICAL SYSTEM
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
8
Pages
185-201 (8)
Physical description
Contributors
  • Wydział Nauk Humanistycznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
  • Antoszewski A., 2004, Metodologiczne aspekty badań nad współczesnymi systemami politycznymi, „Studia Nauk Politycznych”, nr 1.Barcz J., 2008, Przewodnik po traktacie z Lizbony, Warszawa.Burges M., 2000, Federalism and European Union. The building of Europe 1950–1970, London.Fischer J., 2000, Von Staatebund auf Federation – Gedanken über die Finalitüt der Europäischen Integration. Rede in der Humbolt-Universität, Berlin am 12.05.2000, „Internationale Politik”, nr 8.Gasteiger C., 2002, Europa am Scheideweg, „Internationale Politik”, nr 1.Giddens A., 2009, Europa w epoce globalnej, Warszawa.Guérot U., 2001, Eine Verfaszung für Europa. Neue Regeln für alten Kontinent?, „Internationale Politik”, nr 2.Łastawski K., 2004, Kształtowanie systemu politycznego Unii Europejskiej, „Studia Nauk Politycznych”, nr 1.Łastawski K., 2008a, Historia integracji europejskiej, Toruń.Łastawski K., 2008b, Metoda systemowa w badaniach politologicznych, „Athenaeum. Political Science”, nr 19.Pietraś Z.J., 1998, Decydowanie polityczne, Warszawa – Kraków.Rosamond B., 2000, Theories of European Integration, London.Rougemont D. de, 1995, List otwarty do Europejczyków, Warszawa.Sidjanski D., 2000, The Federal Future of Europe. From the European Community to the European Union, Michigan.Szczerski K., 2003, Integracja europejska. Cywilizacja i polityka, Kraków.Sztompka P., 1975, Analiza systemowa w naukach politycznych [w:] Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, red. K. Opałek, Warszawa.Verhofstadt G., 2007, Stany Zjednoczone Europy. Manifest dla nowej Europy, Warszawa.Wessels W., 2008, Das politische System der Europäischen Union, Wiesbaden.Wojtaszczyk A.K., 2000, Unia Europejska – integralna wspólnota Europejczyków, „Przegląd Europejski”, nr 1.Zielińska-Głębocka A., 1999, Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji, „Studia Europejskie”, nr 3.Zielińska-Głębocka A., 2001, Zasada ściślejszej współpracy w funkcjonowaniu Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3.Zielonka J., 2007, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3444a343-d0a9-4e29-b70b-1177497774ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.