PL EN


2013 | 4 | 1 | 403-417
Article title

Narzędzia ICT wspierające proces innowacyjny

Content
Title variants
EN
ICT tools supporting innovation process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wytyczne do Memorandum Strategicznego, Agencja Rozwoju Przemysłu, projekt CEBBIS, Warszawa. Artykuł przedstawia narzędzia ICT wspierające innowacyjność przedsiębiorstw. Zaprezentowane są narzędzia wspierające działalność badawczo-rozwojową, a więc wymyślanie nowych produktów i usług, innowacyjność organizacyjną tj. wykorzystanie narzędzi ICT w nowych koncepcjach zarządzania: Lean Management, Reengineering, Six Sigma i Zarządzanie wiedzą oraz dla potrzeb współpracy w procesie innowacyjnym, która jest kluczowa m.in. w nowych podejściach do zarządzania innowacjami. Przedstawione są też wnioski z projektu CEBBIS Agencji Rozwoju Przemysłu mającego na celu m.in. utworzenie centrum wsparcia innowacyjności promującego wykorzystanie przez MŚP narzędzi ICT. innowacyjność, narzędzia ICT, wsparcie innowacji, nowe koncepcje zarządzania, współpraca w procesie innowacyjnym, nowe modele innowacji
Keywords
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
403-417
Physical description
Contributors
 • Dr, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskie-go, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,, ewojnicka@wzr.ug.edu.pl
References
 • 1. Adamczewski M. (2012), Raport z realizacji projektu pilotażowego: Metody Product Design Management (Zarządzanie Wzornictwem) na przykładzie innowacyjnej konstrukcji szatkownicy do warzyw, CEBBIS, ARP, Warszawa.
 • 2. Bednarek M. (2013), Lean Manufacturing, wystąpienie podczas konferencji „Narzędzia ICT w procesie transferu technologii do przedsiębiorstw”, ARP, Warszawa, 25.03.2013.
 • 3. Bednarek M., Buczacki A. (2013), Raport ewaluacyjny. Propozycja stworzenia krajowego centrum Lean Manufacturing dla sektora MŚP, ARP, Warszawa.
 • 4. Deddens M.K. (2006), The contribution of managerial aspects and ICT to successful use of BPR in innovating processes, 4th Twente Student Conference on IT, Enschede, 30 January.
 • 5. EC (2012), ICT for manufacturing The ActionPlanT Vision for Manufacturing 2.0, www.actionplant-project.eu, luty 2013.
 • 6. Ferm T., Hongisto P., Kiviniemi O. (2011), Developing ICT infrastructure for a Living Lab using Living Lab methodology – experiences and challenges, www.efita.net, marzec 2013.
 • 7. GUS (2013), Wykorzystanie ICT w przedsiębiorstwach w 2012, Warszawa.
 • 8. Houy T. (2005), ICT and Lean Management: Will They Ever Get Along?, Communications & Strategies September.
 • 9. Koenig M.E.D. (2012), What is KM? Knowledge Management Explained May 4, http://www.kmworld.com/Articles/Editorial/What-Is-.../What-is-KM-Knowledge-Management-Explained-82405.aspx, marzec 2013.
 • 10. Lee W.B., Cheung C.F., Lau H.C.W., Choy K.L. (2003), Development of a Web-based enterprise collaborative platform for networked enterprises, w: Information Technology-Based Enterprise Integration and Supply Chain Management, Chung W.W.C. (red.), Bradford, GBR: Emerald Group Publishing Ltd.
 • 11. Lindermann N., Valcárcel S., Schaarschmidt M., von Kortzfleisch H. (2009), SME 2.0: Roadmap towards Web 2.0-Based Open Innovation in SME-Networks – A Case Study Based Research Framework, „IFIP Advances in Information and Communication Technology” vol. 301
 • 12. Pyzdek T. (2003), The Six Sigma Handbook, 2003, McGraw-Hill.
 • 13. Skalski K., Grygorug R. (2012), Raport ewaluacyjny Rapid Prototyping, ARP, Warszawa.
 • 14. Skarka W. (2009), CATIA V5 Podstawy budowy modeli autoregenerujących, Helion, Gliwice.
 • 15. Sorli M., Stokic D. (2009), Innovating in Product/Process Development, Springer, London.
 • 16. Sycz P. (2012), Analiza funkcjonalności narzędzi „User feature” i „Power Copy” Programu CATIA w procesie automatyzacji procesu projektowego, praca inżynierska PWSZ w Elblągu, Elbląg.
 • 17. Wojnicka-Sycz E., Sycz P. (2013), Nowe metody, narzędzia (zwłaszcza ICT) i rozwiązania organizacyjne ułatwiające i przyspieszające rozwój innowacyjności w przemyśle
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-344692ba-5623-4288-8cd9-453874396812
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.