PL EN


2011 | 3 | 109-129
Article title

Kilka uwag krytycznych o samorządzie gminnym

Selected contents from this journal
Title variants
EN
A few critical comments on communal government
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W bieżącym roku (2010) przypada dwudziesta rocznica odtworzenia samorządu terytorialnego w Polsce. W 1990 roku zaczął funkcjonować samorząd na poziomie gminy. Polski samorząd terytorialny działa dobrze – na tyle, na ile pozwalają mu na to uwarunkowania prawne i finansowe. Znajduje to odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu, gdzie z uznaniem opisywane są rozwiązania, zwłaszcza ustrojowo-prawne, wprowadzane w tym zakresie. Dominuje w niej ton akceptacji dla przyjętych sposobów działania, a większość rozpraw, jak napisał Z. Ziembiński, zawiera w istocie li tylko opis treści ustaw lub ich streszczenie w mowie zależnej . Nieliczni tylko autorzy poddawali i poddają krytyce przyjęte rozwiązania ideowe i prawne. Tymczasem pewne istotne błędy popełnione dwadzieścia lat temu rzutują na kształt i funkcjonowanie samorządu terytorialnego dziś, a co więcej, są utrwalane przy okazji kolejnych reform (na przykład rozwiązania z zakresu kształtu i ustroju powiatu samorządowego). Na kilka z nich warto zwrócić uwagę.
EN
2010 is the twentieth anniversary of the re-establishment of local government in Poland. Some significant mistakes made twenty years ago affect the structure and functioning of local government today
Keywords
Year
Issue
3
Pages
109-129
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-344701d7-afea-4088-a06c-7c038124b92c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.