PL EN


2012 | 80 | 4 | 461-471
Article title

85-lecie "Przeglądu Bibliotecznego" 1927-2012

Selected contents from this journal
Title variants
EN
85 years of "Przegląd Biblioteczny" (1927-2012)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Objective – On the occasion of 85th anniversary of "Przegląd Biblioteczny" the author reminds most important events in the history of the journal and points to its significance in the communication of library and information science scholars in Poland. Methodology – The article is based on the analysis of literature in the field, contemporary data obtained from the publisher of the journal and the content of the journal published in the years 2005-2012. Results and conclusions – „Przegląd Biblioteczny” is considered one of the most important journals in the field of Polish library and information science. Its content has been built by most outstanding theoreticians and practitioners of Polish librarianship and archival issues of the journal are perfect source of information on the history of Polish libraries and library and information studies. At present "Przegląd Biblioteczny" plays the role of highly rated nation-wide forum for scholarly exchange of opinions on modern librarianship, information services and book and information studies. Foreign readers are kindly invited to browse through the special issue of "Przegląd" prepared on the occasion of 85th anniversary of the journal and published online in English on Polish Librarians Association website.
PL
Teza/Cel artykułu – Celem artykułu jest przypomnienie przy okazji 85-lecia „Przeglądu Bibliotecznego” najważniejszych faktów z jego historii i zwrócenie uwagi na rangę czasopisma w komunikacji naukowej środowisk bibliotekoznawczych, bibliologicznych i informatologicznych. Metoda badań – Artykuł powstał na podstawie analizy dotychczasowego piśmiennictwa przedmiotu, współczesnych danych wydawniczych i zawartości czasopisma w latach 2005-2012. Wyniki i wnioski – "Przegląd Biblioteczny" uznawany jest za jedno z najważniejszych czasopism w polskiej bibliologii i informatologii. Od chwili jego powstania środowisko publikujących w nim autorów tworzyli najwybitniejsi badacze tej dyscypliny i praktycy polskiego bibliotekarstwa. Archiwalne zeszyty kwartalnika stanowią doskonałe źródło informacji o dziejach polskiego bibliotekarstwa. Obecnie "Przegląd Biblioteczny" pełni rolę wysoko ocenianego, ogólnopolskiego forum naukowej dyskusji o problemach nowoczesnego bibliotekarstwa, działalności informacyjnej oraz badań bibliologicznych i informatologicznych. Próbą przybliżenia tych zagadnień czytelnikowi zagranicznemu jest przygotowany z okazji 85-lecia kwartalnika zeszyt specjalny wydany w języku angielskim w formie elektronicznej opublikowany na portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Year
Volume
80
Issue
4
Pages
461-471
Physical description
Contributors
References
 • Dembowska, Maria (1977). „Przegląd Biblioteczny” wczoraj – dziś – jutro. "Przegląd Biblioteczny", z. 3, s. 235-249.
 • Dembowska, Maria (1997). „Przegląd Biblioteczny” w 25-leciu 1972-1996. Próba charakterystyki treści i zespołu autorskiego. "Przegląd Biblioteczny", z. 4, s. 343-353.
 • Gruszka, Zbigniew (2012). „Przegląd Biblioteczny” – najstarszy organ naukowy bibliotekarstwa polskiego. Monografia czasopisma. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny [maszynopis].
 • Grycz, Józef (1937). Pierwsze dziesięciolecie „Przeglądu Bibliotecznego”. "Przegląd Biblioteczny", z. 1, s. 1-14.
 • Sosińska-Kalata, Barbara; Banacka, Marianna (2007). „Przegląd Biblioteczny” – rocznik 1927. "Przegląd Biblioteczny", z. 4, s. 521-552.
 • Sosińska-Kalata, Barbara (2008). „Przegląd Biblioteczny” 2004-2008. "Przegląd Biblioteczny", z. 4, s. 611-628.
 • Sordylowa, Barbara (1997). „Przegląd Biblioteczny”. Wokół tematyki i problemów wydawniczych. "Przegląd Biblioteczny", z. 4, s. 411-417.
 • Sordylowa, Barbara (2002). „Przegląd Biblioteczny” tradycja i współczesność (75 lat czasopisma). "Przegląd Biblioteczny", z. 1/2, s. 67-87.
 • Sordylowa, Barbara (2003). Pracownikom „Przeglądu Bibliotecznego”. "Przegląd Biblioteczny", z. 4, s. 335-337.
 • Sordylowa, Barbara (2007). „Przegląd Biblioteczny”. 80 lat w służbie bibliotekarstwa. "Przegląd Biblioteczny", z. 4, s. 508-520.
 • Tadeusiewicz, Hanna (2007). Redaktorzy naczelni „Przeglądu Bibliotecznego”. Sylwetki. "Przegląd Biblioteczny", z. 4, s. 489-597.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3447c0bd-aa2d-4361-a4b6-58a2a94bc39b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.