PL EN


2015 | 35 | 221-233
Article title

Laudato si’ papieża Franciszka – „encyklika ocalenia” czy „epitafium konającej planety”?

Authors
Content
Title variants
EN
Laudato si’ by pope Francis – “the encyclical letter of the rescue” or “the epitaph for the dying planet”?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka ekologii zajmuje w nauczaniu Kościoła poczesne miejsce, a przede wszystkim opiera się na jego fundamencie filozoficzno-teologicznym. Przejawia się to w sposobie rozwiązywania kwestii ekologicznych poprzez konkretną działalność Kościoła, zmierzającą do zabezpieczenia życiowej przestrzeni człowieka. Konieczność stawiania ograniczeń ekskluzywnie rozumianemu rozwojowi gospodarczemu podjął w encyklice Laudato si’ papież Franciszek. Dokument ten ubogacił nauczanie Kościoła w dziedzinie ekologicznej i społecznej. Jak sam Franciszek zaznaczył: „(…) ta encyklika, dołączając do nauki społecznej Kościoła, pomoże nam rozpoznać wielkość, pilność i piękno stojącego przed nami wyzwania” (nr 15). Wyzwania ekologiczne powinny mobilizować współczesne społeczeństwa do konstruktywnego działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Należy mieć nadzieję, że realizacja tego celu będzie możliwa dzięki obradom szczytu klimatycznego w Paryżu i postanowienia wieńczącego je protokołu z 12 grudnia 2015 r.
EN
The ecology plays an important part in the social teaching of the Catholic Church and it is based on the philosophical and theological foundation. It manifests in the kind of resolving of the ecological problems in the concrete activity of the Church that leads to the salvation of the human life’s space. Pope Francis in his encyclical letter Laudato si’ has payed attention to the limitations of the exclusive understanding of the economic development. This document enriched the social teaching of the Catholic Church in the ecological and social area. Francis remarks: „(…) that this Encyclical Letter, which is now added to the body of the Church’s social teaching, can help us to acknowledge the appeal, immensity and urgency of the challenge we face” (LS 15). The ecological challenges should stimulate the contemporary societies to the constructive activities for the protection of the natural environment. We can only hope, that the fulfillment of this goal will come about though the climate meeting in Paris and the resolutions listed in its final protocol from the December 12th 2015.
Contributors
author
  • Wydział Teologiczny UO
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3449dbe3-53b8-4054-9ec4-b23013e13239
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.