PL EN


2013 | 4 | 4 | 059-070
Article title

Tak zwana psychologia partycypacji kulturowej a badania kulturoznawcze

Authors
Title variants
EN
The So-Called Psychology of Cultural Participation and Cultural Studies Research
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main aim of this article is a draft of so-called psychology of cultural participation by Krystyna Zamiara, which is based on a sample of overcoming a cognitive perspective typical of psychological research participation of individuals in a culture and an extremely anti-individualistic, anti-psychologist perspective typical of cultural sciences, represented in this article by social-regulational concept of culture by Jerzy Kmita. As a result of overcoming limitations deriving from the two extreme points of view, would become possible to determine an area of effective cooperation between them in the research of cultural participation.
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
059-070
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Historii i Metodologii Nauk o Kulturze w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Urbano@amu.edu.pl
References
 • Banaszak G., Kmita J., Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Kultury 1994.
 • Giddens A., Nowe zasady metody socjologicznej. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2001.
 • Kmita J., Szkice z teorii poznania naukowego. Warszawa: PWN 1976.
 • Krzemiński I., Co się dzieje między ludźmi?. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1992.
 • Urban O., Podmiotowość jednostki ludzkiej jako przedmiot badań nauk humanistycznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki 2008.
 • Zamiara K., Kulturoznawcze a psychologiczne badania nad uczestnictwem w kulturze. W: J. Kmita, K. Łastowski (red.). Biologiczne i społeczne uwarunkowania kultury. War-szawa–Poznań: PWN 1992 s. 39-55
 • Zamiara K., Konstrukcja podmiotu w społeczno-regulacyjnej teorii kultury Jerzego Kmity. W: Taż (red.). Humanistyka jako autorefleksja kultury. Poznań: CIA BOOKS 1993/1995 s. 63-75.
 • Zamiara K., Czy opozycja: indywidualizm – kolektywizm wymaga przezwyciężenia?. „Człowiek i społeczeństwo” 1998 t. XVI s.119-126.
 • Zamiara K., Epistemologiczny kontekst psychologii partycypacji kulturowej. W: K. Zamiara, M. Golka. Sztuka i estetyzacja. Studia teoretyczne. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 1999 s. 137-151
 • Zamiara K., Dwa typy myślenia w humanistyce o układzie jednostka kultura. W: K. Łastowski, P. Zeidler (red.). Filozofia wobec nauki, człowieka i społeczeństwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2006 s. 114-130.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-344ead21-d4d2-4a5f-bb7a-b1ba62b9326c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.