PL EN


2017 | 6 | 10 | 13-17
Article title

AN INVESTIGATION INTO ATHLETES’ EATING ATTITUDES

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
This aim of this study is to investigate eating attitudes among athletes who do active exercise. The study was conducted with 161 individuals 19±1.86 years of age who are students at Atatürk University Sport Sciences Faculty in Erzurum. Two different scales were applied to individuals participating in the study. The first applied scale is the ID form which is tdesigned o obtain personal information. The second scale applied is the Eating Attitude Test (EAT) which is to determine eating disorders and eating attitudes. The analysis of acquired datas is done using SPSS (version 22) and Significance for statistical datas was selected being p<0.05. As a result of study, individuals participating in the study’s EAT levels were found to be fairly high. According to these results, it can be said that Athletes have eating disorders. Nevertheless, there were no significant differences in EAT levels according to state of family income, abode,smoking, or alcohol use.
Keywords
EN
Year
Volume
6
Issue
10
Pages
13-17
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Sport Sciences Faculty, Atatürk University, ERZURUM/TURKEY
 • Sport Sciences Faculty, Atatürk University, ERZURUM/TURKEY
 • Sport Sciences Faculty, Atatürk University, ERZURUM/TURKEY
author
 • Rectorate-Physical Education and Sports, Mimar Sinan Fine Arts University, ISTANBUL/TURKEY, ali.gurbuz@msgsu.edu.tr
author
 • Sport Sciences Faculty, Atatürk University, ERZURUM/TURKEY
 • İnebolu Vocational School of Higher Education, Kastamonu University, KASTAMONU/TURKEY
References
 • 1. American Psychiatric Association (APA) Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (4th Ed.), Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994.
 • 2. www.nimh.nih.gov/publicat/index, Eating Disorders, National Institute of Mental Health Publication, 08/09/2017.
 • 3. Ansley, T., The Ohio State University Extension Fact Sheet, Introduction:Eating disorders awareness. http://ohioline.ag.ohio-state.edu. 08/09/2017.
 • 4. Soygüt, G. Yeme Bozukluklarının Bilişsel-davranışçı Yaklaşımla Tedavisi. I. Savaşır,
 • 5. G. Soygüt ve E. Kabakçı (Eds.) Bilişsel Davranışçı Terapiler. Türk Psikologlar DerneğiYayınları No:7, Genişletilmiş 3. basım, s.113-141, Ankara, Şubat 2003.
 • 6. Nickol J. The Ohio State University Extension Fact Sheet, Emotional Issues Involved With Eating Disorders., http://ohioline.ag.ohio-state.edu,05/09/2017.
 • 7. O’Brien, K.M. ve Vincent, N.K. Psychiatric comorbidity in Anorexia and Bulimia Nervosa: Nature, Prevelance, and Casual Relationships. Clinical Psychological Review, 23, 57-74, 2003.
 • 8. Arslan, P., Obezitede yeme alışkanlıkları ve yeme bozuklukları, Obezite, 4:1-2, 4-10, Ocak-Nisan 2004.
 • 9. Keskingöz, B., Üniversite öğrencileri ile anoreksiya nervoza tanısı alan ve almayan bireylerde bağlanma biçimleri, kişilerarası şemalar ve yeme örüntüleri arasındaki ilişkiler, Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2002.
 • 10. Öner, N., Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler: Bir Başvuru Kaynağı, III.Basım, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 596-597, İstanbul, 1997.
 • 11. Savaşır, I., Erol, N. Yeme Tutum Testi: Anoreksiya nervoza belirtileri indeksi. Türk Psikoloji Dergisi, 23: 19-25, 1989.
 • 12. Batur, S., Demir, H. Ulu, P. ve ark. Yeme tutumu ve cinsiyet ile bağlanma biçimleri arasındaki ilişki. Türk Psikoloji Yazıları, 8 (15), 21-31, 2005.
 • 13. YILMAZ, Emel ve Sultan Ozkan, (2007), “Universite Oğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi”, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, C. 2, S.6,ss.87-104.
 • 14. BOZHÜYÜK, Ali, (2010), “Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri Davranışlarının Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • 15. BRITISH HEART FOUNDATION, (2012), “How Healthy Is Your Diet? Quetionnaire, https://www.bhf.org.uk/, E.T.: 25.09.2017
 • 16. GÜL, Tuğba, (2011), “Sağlıklı Beslenme Kavramı Ve Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarına Yönelik Tutum ve Davranışlar: Çukurova Üniversitesi Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cukurova Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Adana.
 • 17. Çehreli, R. ve Özarslan, Ü.(1980). Spor akademisindeki ve aktif sporcuların beslenme alışkanlıkları ve sağlık durumlarının beslenmeleri ile olan ilişkisi üzerine bir araştırma, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulu Çalışmalarından ( Rapor), Ankara.
 • 18. Öztürk T. ‘’ Spor Salonlarına Giden Kişilerin Genel Beslenme Alışkanlıkları, Katkılı Besinler Ve Gıda Takviyeleri Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Görüş Ve Tutumları’’ Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2017-İSTANBUL.
 • 19. Kayatürk G. ‘’Yetişkin Grubundaki İleri Seviye Ve Daha AltSeviyedeki Aikidocuların Beslenme Alışkanlıkları Ve Bilgilerinin İncelenmesi’’ Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2017-İSTANBUL.
 • 20. Dülger, H. ‘’BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE OBEZİTE PREVALANSI’’ Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Düzce Üniversitesi, 2016,Düzce.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-344f4d51-90b1-4bfe-b41f-3cf80c51280f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.