PL EN


2018 | 28 | 3 | 83-99
Article title

Postępowanie nakazowe jako wyraz dopuszczalnych uproszczeń niektórych instytucji procesowych

Authors
Title variants
EN
Order/Writ Proceedings as an Expression of Acceptable Simplification of some Procedural Institutions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Postępowanie nakazowe stanowi jeden z rodzajów postępowania szczególnego. Cechuje to postępowanie daleko posunięta redukcja formalizmu. W artykule omówiono instytucje charakterystyczne dla tego rodzaju procedowania, zauważając dopuszczalność takich rozwiązań, ale i niebezpieczeństwa kryjące się w orzekaniu wyłącznie na podstawie materiału dowodowego zebranego przez oskarżyciela publicznego. Ponadto, przedstawiono szczegółową analizę przesłanek pozytywnych i negatywnych postępowania nakazowego.
EN
Order/writ procedure is a type of special procedure. It is characterized by a deep reduction of formalism. The article discusses the institutions characteristic of this type of procedure, pointing to the admissibility of this type of solutions and the risks related to examination of cases based solely on the evidence collected by the public prosecutor. A detailed analysis of positive and negative grounds for the order/writ procedure was provided.
Year
Volume
28
Issue
3
Pages
83-99
Physical description
Contributors
author
References
 • Dudka Katarzyna, Paluszkiewicz Hanna: Postępowanie karne, Warszawa: Wolters Kluwer 2017.
 • Eichstaedt Krzysztof: Postępowania szczególne w polskim procesie karnym, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis 2010.
 • Eichstaedt Krzysztof: Komentarz do art. 500-501 k.p.k., t. IV, LEX 2018, [w:] https://sip. lex.pl/#/commentary/587688318/567763 [dostęp: 16.07.2018].
 • Gaberle Andrzej: Postępowania szczególne w kodeksie postępowania karnego z 1997 r., Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze 1998.
 • Grajewski Jan: Rozdział 53. Postępowanie nakazowe. Komentarz do art. 500 k.p.k., [w:] Jan Grajewski, Lech K. Paprzycki, Sławomir Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006, s. 219-243.
 • Grzegorczyk Tomasz: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer 2008.
 • Kruk Ewa: Postępowania nakazowe, [w:] Postępowanie szczególne i odrębne w procesie karnym, red. K. Dudka, Warszawa: Wolters Kluwer 2012, s. 66-86.
 • Marszał Kazimierz, Stachowiak Stanisław, Zgryzek Kazimierz: Proces karny, Katowice: Wydawnictwo Volumen 2003.
 • Skorupka Jerzy: Rozdział II. Pojęcie procesu karnego. Przedmiot i podstawa procesu, [w:] System prawa karnego procesowego. Zagadnienia ogólne, t. I, cz. 1, red. P. Hofmański, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis 2013, s. 109.
 • Sowiński Piotr K.: Uprawnienia składające się na prawo oskarżonego do obrony. Uwagi na tle czynności organów procesowych oraz oskarżonego, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2012.
 • Steinborn Sławomir: Komentarz do art. 95 k.p.k., t. IV, LEX 2018, [w:] https://sip.lex.pl/ #/commentary/587696264/493704 [dostęp: 18.07.2018].
 • Światłowski Andrzej: Rozdział XVI. Typowy i atypowy przebieg procesu karnego, [w:] System prawa karnego procesowego. Zagadnienia ogólne, t. I, cz. 2, red. P. Hofmański, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis 2013, s. 193-285.
 • Światłowski Andrzej: Jedna czy wiele procedur karnych, Kraków: Arche 2008.
 • Waltoś Stanisław: Postępowania szczególne w procesie karnym. Postepowanie kodeksowe, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1973.
 • Waltoś Stanisław, Hofmański Piotr: Proces karny. Zarys systemu, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3451618b-c1f5-4913-bfbd-82c8fec2c7c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.