PL EN


2014 | 4 | 368-377
Article title

Wczesna dorosłość w ponowoczesności. Odraczanie autonomii w kontekście zamieszkiwania z rodziną pochodzenia

Authors
Content
Title variants
EN
Early adulthood in postmodernism Postponing autonomy in context of habitation with parents
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania rzeczywistości społecznej potwierdzają wydłużenie się okresu moratorium. Już 30., a nawet 40-latki odraczają dorosłość, wciąż zamieszkując w rodzinnym domu, nie podejmując pracy zawodowej lub też rezygnując z niej ze względu na niesatysfakcjonujące zarobki. Za czynniki sprzyjające takim wyborom podaje się zarówno niedojrzałość psychiczno-emocjonalną młodych ludzi, jak i warunki ekonomiczne, które utrudniają start w dorosłość. W artykule przedstawiam koncepcję „stającej się dorosłości” Jeffreya J. Arnett a przesuwającą wiek wczesnej dorosłości i umożliwiającą adaptację młodych ludzi do czekających ich zadań.
EN
The studies of social reality confirm the extension of the moratorium. Already 30, and even 40-year-olds postpone adulthood, still residing in the family home, not undertaking work or abandoning it because of the unsatisfactory earnings. Among the factors favoring such choices given are both psycho-emotional immaturity of young people, as well as economic conditions that hinder start in adulthood. In this article I present Jeffrey J. Arnett ’s concept of “emerging adulthood” moving age of early adulthood and enabling young people to adapt to the tasks ahead.
Keywords
Year
Issue
4
Pages
368-377
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, magwiet@vp.pl
References
 • Bibliografia:
 • [1] Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków 2006.
 • [2] Brzezińska A. I., Kaczan R, Piotrowski K., Rękosiewicz M, Odroczona dorosłość fakt czy artefakt?, „Nauka" 2011, nr 4.
 • [3] Czerka B. Niedorosłość czy dorosłość alternatywna. Rozważam w kontekście odraczania dorosłości, „Teraźniejszość-Cztowiek-Edukacja" 2005, nr 1(29).
 • [4] Dubas E., Dorosłość w erze informatycznej a zadania edukacji (dorosłych), [w:] E A. Wesołowska (red.), Edukacja dorosłych w erze globalizmu, Płock 2002.
 • [5] Dubas E., Etapy dorosłości i proces kształcenia, [w:] A Fabiś, B. Cyboran (red.). Dorosły w procesie kształcenia, Bielsko-Biała 2009.
 • [6] Dubas E, Zmieniająca się dorosłość. Od dorosłości konwencjonalnej ku dorosłości subiektywnej, [w:] E. Przybylska (red.), Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, Toruń 2001.
 • [7] EriksonE.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań 1997.
 • [8] Gurba E., Zadania rozwojowe okresu wczesnej dorosłości, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa 2007.
 • [9] Malec M, »Przerwam dorosłość«. Refleksje nad procesem stawania się dorosłym, [w:] M. Olejarz (red.), „Dyskursy Młodych Andragogów" 2007, nr 8.
 • [10] Malewski M., Andragogika w perspektywie metodologicznej, Wrocław 1991.
 • [11] Mary M., Nordholt H., Ukryty plan życia, Warszawa 2004.
 • [12] Melosik Z., Młodzież a przemiany kultury współczesnej, [w:] R Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik (red.). Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, Wrocław 2005.
 • [13] Minta J. »Pozomie dorośli« - zawieszenie pomiędzy młodzieńczością a dorosłością, [w:] M. Olejarz (red), „Dyskursy Młodych Andragogów" 2007, nr 8.
 • [14] Pietrasiński Z, Rozwój człowieka dorosłego, Warszawa 1990.
 • [15] Sokołowicz N., Niezgoda na samego siebie jako cecha dorosłości. Andragogiczne odczytanie koncepcji dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego, [w:] Olejarz M. (red), „Dyskursy Młodych Andragogów" 2009, nr 8.
 • [16] Sujak E., Rozważania o ludzkim rozwoju, Lublin 2006.
 • [17] Urbański R., Dorosłość jako podstawowe pojęcie andragogiki, [w;] J. Skrzypczak (red.) Wybrane zagadnienia oświaty dorosłych, Poznań 1995.
 • [18] Wnuk M, W poszukiwaniu »dorosłości«, [w:] M. Olejarz (red), „Dyskursy Młodych Andragogów" 2007, nr 8.
 • [19] Zagórska W., Jelińska M., Surma M., Lipska A., Wydłużająca się droga do dorosłości. Warszawa 2012.
 • Netografia:
 • [20] Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Społecznych i Warunków Żyda, Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-S1LC) w 2010 r., http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/wz_badanie_dochodow_i_warunkow_zycia_EU-SILC_2011r.pdf, 13.12.2013.
 • [21] Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Młoda 2011, http://www.men.gav.pl/images/stories/pdf/Mlodzi_2011_streszczenie.pdf, 01.11.2013.
 • [22] Krzewska L, Coraz więcej podlaskich 30-latków mieszka z rodzicami, http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130121/REG00/L30119658, 20.03.2014.
 • [23] Mazuś M, Gniazdownicy, http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1558917,l,pokoleniedoroslych-bobasow.read 13.12.2013.
 • [24] Natorski R, Gniazdownicy, czyli dlaczego dorośli Polacy mieszkają z rodzicami?, http://kobieta.wp.pl/kat,87314,title,Gniazdownicy-czyli-dlaczego-dorosli-Polacy-mieszkaja-z-rodzicami,wid,15745274,wiadomosc.html?ticaid=llld6c&_ticrsn=3,13.12.2013.
 • [25] Polska Agencja Prasowa, 70 proc. Polaków w wieku 18-29 mieszka z rodzicami, http://wiadomosd.gazeta.p1/wiadomosci/l,114873,4728886.html, 08.12.2013.
 • [26] Radaw M.„ Młodzi „uwięzieni", http://www.wiez.pl/czasopismo/;s,czasopismo_szczegoly,id,573,art,15831, 01.11.2013.
 • [27] Szulc A., Trzydziestolatkowie. Kłopoty dorosłych dzień, http://polska.newsweek.pl/30-latkowie-dorosle-dzieci-maja-zal-newsweek-pl,artykuly,281767,l,html, 25.03.2014.
 • [28] Wądołowska A., „Ciągle wynajmujemy", „w kuchni mamy gołą żarówkę, bo spłacamy kredyt" -jak mieszkają 30-latkowie?, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13820303,_Ciagle_wynajmujemy____w_kuchni_mamy_gola_zarowke_.html 12.05.2013.
 • [29] Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Młodu 2011, https://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/mlodzi_2011_06.pdf, 08.12 2013.
 • [30] Zgłobik R, Pokolenie Y, hftp://www.eurostudent.pl/Pokolenie-Y,artykul,1944,artykuly.html, 02.11.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-345eb942-a3af-4cda-9d15-b19c03523977
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.