PL EN


2017 | 14 (1) | 21-33
Article title

Tymczasowość w strukturze Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej

Content
Title variants
EN
Temporariness in the Structure of the Polish National Loan Fund
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa została utworzona jako instytucja w swoim zamierzeniu tymczasowa. Powołano ją na okres przejściowy w grudniu 1916 r. do czasu utworzenia stałego banku emisyjnego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. nie zamierzano korzystać z jej usług przez długi czas. Jednakże splot wielu okoliczności polityczno-gospodarczych sprawił, że funkcjonowała niemal 8 lat w warunkach niepewności i tymczasowości, co miało duży wpływ na zasady jej działania, w tym również na jej strukturę.
EN
The Polish National Loan Fund was created as an institution in its provisional intent. It was set up for a transitional period in December 1916 until a permanent bank was established. After Poland regained its independence in November 1918, it was also not intended to use its services for a long time. However, the pile of many political and economic circumstances made the Polish National Loan Fund function nearly 8 years in uncertain and temporary conditions, that had a great influence on the rules of its operation, including its structure.
Contributors
 • Katedra Historii Ustroju i Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska, wbednaruk@kul.lublin.pl
References
 • Biliński, Leon. 1924. Wspomnienia i dokumenty. T. II. 1915-1922. Warszawa: Nakładem Księgarni F. Hoesicka.
 • Czapska, Elżbieta. 1988. „Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa.” Bank i Kredyt 5-6:21-30.
 • Karpiński, Stanisław. 1931. Pamiętnik dziesięciolecia 1915-1924. Warszawa: Nakładem Księgarni F. Hoesicka.
 • Karpiński, Zygmunt. 1958. Bank Polski 1924-1939. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze.
 • Karpiński, Zygmunt. 1966. „Tworzenie ustroju pieniężnego w Polsce po I wojnie światowej.” Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i studia z okresu 1914-1939 10:37-66.
 • Knebel, Jerzy. 1963. Rząd pruski wobec sprawy polskiej w l. 1914-1918. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Kwiatkowski, Maciej. 1987. „Ojciec Polskiego Radia. Cz. 1.” Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 26, nr 1:37-58.
 • Landau, Zbigniew. 2017. „Karpiński Stanisław. Internetowy Polski Słownik Biograficzny.”. http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/stanislawkarpinski [dostęp: 6.05.2017].
 • Landau, Zbigniew, i Jerzy Tomaszewski. 1967. Gospodarka Polski międzywojennej. T. I. 1918-1923. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Suleja, Włodzimierz. 1981. Próby budowania zrębów polskiej państwowości w okresie istnienia Tymczasowej Rady Stanu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wierzbicki, Andrzej. 1957. Wspomnienia i dokumenty 1877-1920. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3460227b-9487-43fd-b15b-6d5128186d62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.