PL EN


2016 | 1(14) | 26-37 (12)
Article title

OPOZYCYJNA ROLA NOWYCH MEDIÓW W OKRESIE POSTMODERNIZACYJNYM

Content
Title variants
EN
THE OPPOSITIONAL ROLE OF THE NEW MEDIA IN THE PERIOD OF POSTMODERNISATION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an attempt to describe civilizational changes taking place in the world in the context of the increasing role of the Internet, new media and postmodernism. According to the thesis of Manuel Castells and Ulrich Beck many of the existing con-cepts typical for the period of modernization must be redefined, characterized by the dominance of the mass media. In this context, it refers to the new meanings of such terms as state government or the opposition, which gained globalized importance, as the cos-mopolitan state referred to by the U. Beck.
Year
Issue
Pages
26-37 (12)
Physical description
Contributors
 • Akademia Ignatianum, ul. Kopernika 26, 31-500 Kraków, e-mail: mm-l@wp.pl
References
 • Bard A., Soderqvist J. 2006, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Warszawa.
 • Bauman Z. 2006, Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Kraków.
 • Beck U. 2005, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, tłum. J. Łoziński, Warszawa.
 • Brzozowska B. 2005, Gen X: Pokolenie konsumentów, Kraków.
 • Castells M. 2013, Władza komunikacji, Warszawa.
 • Castells M., Himanem P. 2009, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Model fiński, tłum. M. Sutowski i M. Penkala, Warszawa.
 • Habermas J. 1999, Teoria działania komunikacyjnego, t. I: Racjonalność działania a racjo-nalność społeczna, tłum. A. M. Kaniowski, przekład przejrzał M.J. Siemek, Warszawa.
 • Lakomy M. 2013, Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach, Kraków.
 • Poulet B. 2011, Śmierć gazet i przyszłość informacji, Wołowiec.
 • Toffler A. 1997, Trzecia fala, Warszawa.
 • Wright R. 2005, Nonzero. Logika ludzkiego przeznaczenia, Warszawa
 • H. Innis, The Bias of Communication, [online:] http://scholar.google.pl/scholar_url? url=http:// iwcenglish1.typepad.com/wiki_files/documents/the_bias_of_communi cation.doc&hl=pl&sa=X&scisig=AAGBfm0GyEEG0M0o_CAO9UZX8Cur9KpD 0Q &nossl=1&oi=scholarr&ved=0ahUKEwirxtKQjafKAhUMc BoKHWB9B68Qg AMIHSgAMAA, DOI http://dx.doi.org/10.2307/138041
 • Herer M., Michela Foucaulta wizja współczesności. Wiedza, władza i gry prawdy, [onli-ne:] http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f007herer.pdf,
 • http://hamlet.edu.pl/leitch-hermeneutyka,
 • http://sjp.pwn.pl/slowniki/ad-hoc.html,
 • http://www.slideshare.net/jwtintelligence/f-external-genz041812-12653599,
 • http://www.slideshare.net/sparksandhoney/generation-z-final-june-17,
 • http://www.northeastern.edu/innovationsurvey/generation-z/index.html,
 • Teoria literatury, http://teoria-literatury.cba.pl/index.php/poststrukturalistyczne-konce pcje-tekstu-autora-lektury-i-czytelnika-na-przykladzie-teorii-tekstu-r-barthesa/,
 • W. Wrzesień, Czy pokoleniowość nam się nie przydarzy? Kilka uwag o współczesnej polskiej młodzieży, [online:] http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_307_09_ Wrzesien.pdf,
 • Wojnicki J., Alternacja władzy w państwach Europy Środkowo-Wschodniej po 1990 roku, czaskum.hist.pl/media//files/Studia_Politicae_Silesiensis_ Universitas_ Silesiensis-r2011-t7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34632919-c1ca-4b5f-941b-afd6736aac3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.