PL EN


2016 | XIV | 4 (1) | 75-87
Article title

Cztery swobody wspólnego rynku Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

Authors
Title variants
EN
The four freedoms of the single market of the Eurasian Economic Union
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The establishment of the Eurasian Economic Union in 2015 is a yet another step in the process of forming a common market on the territory of the Russian Federation, the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Republic of Armenia and the Kyrgyz Republic. The statutory objective of the Eurasian Union is an economic integration of the member states, and, in particular, the establishment of a common market of goods, services, capital, and workforce. The Eurasian Economic Union is not a brand new integration project, but more of a continuation of activities undertaken in the framework of the Commonwealth of Independent States, and also in the framework of – no longer existing – the Eurasian Economic Community. It should be noted that in 2016 the Eurasian Economic Union is prognosticated to include the Republic of Tajikistan, which will result in expansion of the common market of goods, services, capital and workforce.
Year
Volume
XIV
Issue
Pages
75-87
Physical description
Contributors
References
 • Doliwa-Klepacki Z.M., Integracja europejska, Białystok 2005.
 • Dziugiewicz J., Unia celna – nowe narzędzie integracji przestrzeni poradzieckiej, „Biuletyn Wschodni” 2001, nr 5.
 • Jarosiewicz A., Kirgistan wszedł do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, „Analizy OSW”, 12.08.2015, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-08-12/kirgistan-wszedl-dśurazjatyckiej-unii-gospodarczej (20.04.2016).
 • Jarosiewicz A., Fischer E., Bakunowicz T., Eurazjatycka Unia Gospodarcza – więcej polityki, mniej gospodarki, „Komentarze OSW” 2015, nr 157.
 • Kuś A., Swobody europejskie, [w:] Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, red. A. Kuś, Lublin 2010.
 • Malak K., Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP, [w:] Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, red. W. Baluk, Wrocław 2008.
 • Poniatowska W., Grochalski S.M., Region, regionalizm, problemy globalne we współczesnych stosunkach międzynarodowych i prawie międzynarodowym, [w:] Śląsk Opolski – nadzieje i zagrożenia demokratycznych przemian, red. M. Lis, Opole 1994.
 • Sieniow T., Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej, [w:] Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, red. A. Kuś, Lublin 2010.
 • Słowikowski M., Miejsce i rola obszaru postradzieckiego w rosyjskim dyskursie publicznym na temat perspektyw polityki zagranicznej współczesnej Rosji, [w:] Federacja Rosyjska – Wspólnota Niepodległych Państw, red. T. Kapuśniak, Lublin–Warszawa 2011.
 • Strzelecki J., Eurazjatycka Unia Gospodarcza: czas kryzysu, „Komentarze OSW” 2016, nr 195, http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_195_0.pdf (20.04.2016).
 • Wiśniewska I., Integracja euroazjatycka. Rosyjska próba ekonomicznego scalenia obszaru poradzieckiego, Warszawa 2013, s. 11.
 • Włodkowska A., Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP, Toruń 2006.
 • Косов Ю.В., Торопыгин А.В., Содружество Независимых Государств: Институты, интегратуионные процессы, конфликты и парламентская дипломатия, Москва 2009.
 • Михайловская М., Таджикистан может вступить в ЕАЭС в 2016 году, „Парламентская газета", 9.03.2016 а.
 • Мойсеев Е.Г., Право Содружества Независимых Государств, [w:] Международное публичное право, ред. К.А. Бекяшев, Москва 2011.
 • Отнюкова Г.Д., Правовое регулирование услуг, „Юрист" 2014, К 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-346507a7-366a-4662-982a-b85e7e1a6249
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.