PL EN


Journal
2013 | 4(124) | 67–89
Article title

Czy egzaminatorzy języka polskiego znają podstawy normy składniowej polszczyzny?

Authors
Title variants
EN
Do examiners know the basic Polish language syntax rules?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wyniki badania sprawdzającego, czy egzaminatorzy języka polskiego znają wybrane zasady poprawności składniowo-semantycznej. Sprawdzane reguły zna około połowy badanych, a przeciętnie 15% egzaminatorów myli się każdorazowo, podejmując decyzję składniową (w omawianym zakresie). Odpowiedzi jednej trzeciej badanych nie pozwalają na stwierdzenie, jaki jest poziom ich kompetencji składniowych. Wyniki omawianych zadań wskazują na to, że bardzo często egzaminatorzy języka polskiego kierują się w rozstrzygnięciach poprawnościowych intuicją (podobnie jak przeciętni użytkownicy języka), a nie znajomością skodyfikowanej normy ani wiedzą mającą podbudowę teoretyczną.
EN
This paper presents research assessing examiners’ knowledge of selected rules of syntax and semantic correctness in the Polish language. About half the examiners demonstrated knowledge of the set of rules, but about 15% completely failed to score on the syntax exercise (in regard of this research). The replies of one third of respondents did not allow unequivocal assessment of their level of syntactic competence. The results of the research tasks indicated that examiners of the Polish language often follow their intuition in decisions about language correctness (in the same way as ordinary language users), rather than using codified knowledge of standards or knowledge of the theoretical background.
Journal
Year
Issue
Pages
67–89
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
author
 • Instytut Badań Edukacyjnych
References
 • Bańko, M. (2002). Wykłady z polskiej fleksji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Buttler D., Kurkowska, H. i Satkiewicz, H. (1976). Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej. Warszawa: PWN.
 • Doroszewski, W. (1951). Rozmowy o języku. Seria II. Warszawa–Kraków: Polskie Radio – Biuro Wydawnictw.
 • Doroszewski, W. (1964). O kulturę słowa (wyd. II). Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy.
 • Doroszewski, W. i Kurkowska, H. (red.). (1980). Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa: PWN.
 • Dubisz, S. (red.). (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gruszczyński, W. i Bralczyk, J. (red.). (2002). Słownik gramatyki języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Hącia, A. (2013). Czy można sprawdzić wiedzę egzaminatorów języka polskiego dotyczącą ortografii i interpunkcji? Edukacja, 122(2) 2, 100–125.
 • Heinz, A. (1965). System przypadkowy języka polskiego. Kraków: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jadacka, H. (2006). Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Markowski, A. (2003). Język polski. Poradnik profesora Andrzeja Markowskiego. Warszawa: Wilga.
 • Markowski, A. (red.). (2004). Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Narodowy Korpus Języka Polskiego (bdw). Pobrano z: http://nkjp.pl/
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2013/4-4-hacia-czy-mozna-sprawdzic-2.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34675100-5982-49f9-a98e-57666472450d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.