PL EN


2016 | 3(45) | 175-182
Article title

Village Renewal as an Important Element of Integrated Rural Development

Title variants
PL
Odnowa wsi jako istotny element zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the article the author presents the results of research and implementation works, concerning the possibility of widespread introduction in Polish conditions of the modern principles of the implementation of village renewal programs. Currently, these programs are implemented in a much shallower form, restricted only to investments in selected items of social and technical infrastructure. Apart from Opolskie Voivodship – and part of Dolnośląskie and Pomorskie voivodships — its full potential within village renewal of the building of social capital in rural areas is not used. In addition, a properly executed village renewal project may contribute to the protection and development of natural elements in rural settlements.
PL
W artykule autor przedstawia wyniki prac badawczo-wdrożeniowych, dotyczących możliwości powszechnego wprowadzenia w warunkach polskich nowoczesnych zasad realizacji programów Odnowy wsi. Aktualnie programy te realizowane są w bardzo spłyconej formie, ograniczającej się jedynie do inwestycji w wybrane elementy infrastruktury społecznej i technicznej. Poza województwem opolskim — oraz częściowo dolnośląskim i pomorskim — całkowicie nie wykorzystuje się możliwości budowania w ramach Odnowy wsi kapitału społecznego na obszarach wiejskich. Ponadto właściwie wykonany projekt Odnowy wsi przyczynić się może do ochrony i kształtowania przyrodniczych elementów wiejskich jednostek osadniczych.
Contributors
  • University of Agriculture in Krakow, Poland
References
  • Idziak, W., and R. Wilczyński. 2013. Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
  • Lehman, B.A. 2002. “Kultura i przemysły kultury jako siła napędowa gospodarki – doświadczenia amerykańskie.” In Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, edited by J. Szomburg. Gdańsk: IBnGR.
  • Magel, H. 2015. “Where Is the Rural Territorial Development Going? Reflections on the Theory and Practice.” Geomatics, Landmanagement and Landscape (1):55–67.
  • Pijanowski, J.M. 2014. “Land consolidation development — discussion of a new approach recommended for Poland.” Geomatics, Landmanagement & Landscape (2):53–65.
  • Pijanowski, J.M., and J. Zedler. eds. 2015. Koncepcja postępowania dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich włącznie z propozycjami dla prowadzenia przyszłych postępowań. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
  • Prus, B., M. Antolak, W. Bartoszczuk, A. Bernaciak, D. Jopek, A. Majewska, M. Oleński, J.M. Pijanowski, and P. Szumigała. 2015. Problemy kształtowania ładu przestrzennego, Monografia/Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego.
  • Uruszczak, M., U. Myga-Piątek, J.M. Pijanowski, W. Przegon, J. Nita, M. Szczepańska, B. Kwoczyńska, A. Dudzińska, and Z. Koziara. 2015. Planowanie krajobrazu a rozwój regionalny. Architektura krajobrazu w polityce rozwoju regionalnego w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego.
  • Ziobrowski, Z., and J.M. Pijanowski. eds. 2008. Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-346d4818-d1eb-4f84-93f3-a8fb373a4f0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.