PL EN


2010 | 2(16) | 29-37
Article title

Presentation of social responsibility in exporters’ missions

Authors
Content
Title variants
PL
Prezentacja społecznej odpowiedzialnooeci w misjach eksporterów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Social responsibility means that an enterprise voluntarily takes into account the ethical, social and ecological dimension in its economic operations and relations with all the interest groups. An important and pragmatic sign of social responsibility is recognising social commitment as a significant distinguisher of an enterprise’s identity, an element of its mission, accepted values and principles. The article presents the results of a review and mission content evaluation of 100 biggest Polish exporters, uploaded to their www sites.
PL
Społeczna odpowiedzialność polega na dobrowolnym uwzględnianiu przez przedsiębiorstwa wymiaru etycznego, społecznego i ekologicznego w ich ekonomicznych działaniach oraz w relacjach ze wszystkimi interesariuszami. Ważnym, pragmatycznym jej przejawem jest uznanie społecznego zaangażowania za ważny wyróżnik tożsamości przedsiębiorstwa, element jego misji, uznawanych wartości i zasad. W artykule przedstawiono wyniki przeglądu i oceny treści misji 100 największych polskich eksporterów zamieszczonych na ich stronach www.
Year
Issue
Pages
29-37
Physical description
Dates
printed
2010-12
Contributors
author
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, anna.czubala@mwse.edu.pl
References
 • Adamczyk J. 2009. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 978-83-208-1804-8.
 • Blowfield M., Murray A. 2008. Corporate responsibility: A critical introduction. New York: Oxford University Press. ISBN 97880199209095.
 • Czubała A. 2010. "Społeczna odpowiedzialność w marketingu przedsiębiorstw. Teoria i praktyka eksporterów". In: Strategie marketingowe eksporterów. Ed. A. Czubała, R. Niestroj, J. W. Wiktor. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (in publishing process).
 • Davis A. 2007. Public relations. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 978-83-208-1706-5.
 • Freeman R.E. 1984. Strategic Management. A Stakeholder Approach. Boston: MA Pitman. ISBN 0273019139.
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D. 2008. Zarządzanie od podstaw. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. ISBN 978-83-60501-58-0.
 • Nakonieczna J. 2008. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-72519-30-6.
 • Paliwoda-Matiolańska A. 2009. Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-25507-35-0.
 • Porter M.E., Kramer M.R. 2007. "Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu – pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej?" Transl. from Eng. Harvard Business Review Polska, no. 52 (June).
 • Rok B. 2004. Odpowiedzialność biznesu w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. ISBN 83-919623-4-2.
 • Rok B., Stolorz S., Stanny D. 2003. Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes. Wiedza – Postawy – Praktyka. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Rybak M. 2004. Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14314-2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-346db869-d262-406b-a119-cc40c2e07f25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.