PL EN


2015 | 221 | 22-31
Article title

Alternatywne metody oceny jakości zarządzania portfelem instrumentów dłużnych na przykładzie inwestycji OFE w latach 2001-2012

Authors
Content
Title variants
EN
Alternative assessment methods of bond portfolio management – case of open pension funds in Poland between 2001-2012
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na współczesnym rynku finansowym zarządzający portfelem stają przed problemem uzyskania ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Globalizacja, skutkująca rosnącą korelacją poszczególnych rynków długu, oferuje coraz mniejsze możliwości dywersyfikacji portfela i skłania do poszukiwania coraz to nowych możliwości inwestycyjnych. W efekcie trudniej obecnie zweryfikować metody zarządzania portfelem oraz jakość działania zarządzających. Celem niniejszego artykułu jest próba oceny umiejętności inwestowania w papiery dłużne Skarbu Państwa zarządzających Otwartymi Funduszami Emerytalnymi w latach 2001-2012. Badanie obejmuje dwa procesy decyzyjne – pierwszy dotyczy poziomu trwałości (duration) portfela przez zarządzających, drugi wyboru pomiędzy papierami o stałym bądź zmiennym dochodzie.
EN
In a global financial world managers face decreasing chance for generating the added value within the investment universe. Modern economies with their currencies and government debts closely linked to one another offer smaller diversification and force investors to search new opportunities. The article outline the essential components of an investment management process with a special focus on value of skills in asset allocation strategies. The imperfect foresight approach understood as an alternative measure of investor’s skills was implemented into debt security portfolio of the Polish Open Pension Funds. The used dataset includes observations from each of 14 funds that has been functioning between 2001 and 2012. The research covers two decision making processes: first, which concerns the structure of the portfolio in a view of time to maturity, second – the allocation between fixed or floating rate investment.
Year
Volume
221
Pages
22-31
Physical description
Contributors
author
References
 • Ang A. (2014), Asset Management: A Systematic Approach to Factor Investing, Oxford University Press, New York.
 • Bacon C.R. (2013), Practical Risk-Adjusted Performance Measurement, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Brown K.C., Reilly F.K. (2009), Analysis of Investments and Management of Portfolios, Canada.
 • Dynkin L., Gould A., Hyman J., Konstantinovsky V., Phelps B. (2007), Quantitative Management of Bond Portfolios, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
 • Fabozzi F.J. (1998), Selected Topics in Equity Portfolio, Frank J. Fabozzi Associates, New Hope Pensylvania.
 • Fabozzi F.J., Fong G. (2000), Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Focardi S.M., Fabozzi F.J. (2004), The Mathematics of Financial Modeling and Investment Management, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
 • Maginn J.L., Tuttle D.L., McLeavey D.W., Pinto J.E. (2007), Managing Investment Portfolios, New Jersey.
 • Martellini L., Priaulet P., Priaulet S. (2003), Fixed Income Securities, Wiley, Chichester.
 • Słownik języka polskiego PWN (2014), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [www 1] http://www.knf.gov.pl (dostęp: 30.08.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34713b65-2d39-49d3-9904-e59bf8c26f97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.