PL EN


Journal
2016 | 37 | 41-60
Article title

Cztery poziomy krytyki europejskiego uniwersalizmu

Authors
Title variants
EN
Four Levels of Criticism of European Universalism
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the critique of European universalism as a form of rule and domination. Capitalist democracy is opposed to the idea of democracy axiological, which is open to regional forms of its institutional implementation.
Journal
Year
Issue
37
Pages
41-60
Physical description
Contributors
References
  • W. Bloom, Państwo zła. Przewodnik po mrocznym imperium, tłum. J. Szyszko, D. Retelski, Warszawa 2003K. Gawlikowski, Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej, „Azja – Pacyfik” 1998W. Lenin, Państwo a rewolucja, w: idem, Dzieła wybrane, t. II, Warszawa 1951R. Wilkinson, K. Pickett, Duch równości, tłum. P. Listwan, Warszawa 2011K. Wiliński, Humanizm demokracji socjalistycznej, w: Istota i rozwój form demokracji socjalistycznej, red. A. Koprukowniak, W. Kucharski, W. Skrzydło, Warszawa 1976W. Brown, Dzisiaj wszyscy jesteśmy demokratami, tłum. M. Kowalska, w: G. Agamben i in. Co dalej z demokracją?, Warszawa 2012K. Gawlikowski, Dialog międzykulturowy: „inspirująca koncepcja” czy konieczność, w: Kultury świata w dialogu, red. A. Czajka, Warszawa 2012I. Wallerstein, Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, tłum. A. Ostolski, Warszawa 2007J. Raciborski, Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2011W. Lenin, Uwagi krytyczne w kwestii narodowej, w: idem, Dzieła wszystkie, t. XXIV, Warszawa 1987
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-347732e5-7193-4949-b199-a13b28db6d9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.