PL EN


2012 | 891 | 69-87
Article title

Uwarunkowania zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

Authors
Title variants
EN
Conditions of Commercial Properties Management
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The distinctive features of real estate, as a subject of management, result in significant differentiation of property management responsibilites. The paper identifies conditions that differentiate, and defines the scope of variation in, the management process. The analysis leads to the conclusion that differences in the real estate management process are conditioned by binding legal regulations, the form of ownership, a property’s function and the investment goals of property owners.The management of four types of commercial properties – office, retail, warehouse and housing properties – were then analysed, and the specific features of the management process were indicated.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, nalepkaa@uek.krakow.pl
References
 • Gawron H. [2010], Podstawy zarządzania nieruchomościami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Jagoda J., Łobos-Kotowska D., Stańko M. [2008], Gospodarka mieniem komunalnym, LexisNexis, Warszawa.
 • Kucharska-Stasiak E. [2002], Ewolucja zawodu zarządcy, „Świat Nieruchomości”, nr 38,
 • Olearczyk E. [2005], Eksploatacja nieruchomości budynkowych, COIB, Warszawa.
 • Rymarzak M. [2009], Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 • Tertelis M. [2003], Umowa o zarządzanie nieruchomością, C.H. Beck, Warszawa.
 • Trojanowski D. [2002], Nieruchomość komercyjna i jej miejsce, „Nieruchomości C.H. Beck”, nr 4.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93, ze zm.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1994 r. o własności lokali, tekst jedn. Dz.U. 2000, nr 80, poz. 903, ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 2004, nr 41, poz. 1492.
 • Wiszniewski E. [2011], Nieruchomość jako rzecz złożona przy ocenie ryzyka kredytowego, „Świat Nieruchomości”, nr 75.
 • Zarządzanie nieruchomościami [2000], red. E. Kucharska-Stasiak, Instytut Nieruchomości Valor.
 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi [2006], red. I. Foryś, Poltext, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-34780981-995c-4bfb-90da-00ce68ddedf8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.